Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 2. 1976)


Problém č. 543

Zdeněk Mašek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)


Problém č. 544

Cyril Opalek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 543: bKc4 Dc8 Va3 Ve1 Se8 Sg1 Jd7 Je2 Pg3 g5 (10), čKe4 Vf5 Sd6 Jc1 Pc5 c7 f2 (7) – dvojťažka, 544: bKf7 Df1 Vc8 Ve1 Sb1 Jd8 Je8 Pb5 d4 (9), čKd5 Db4 Va8 Pa7 b2 c5 f4 f6 g4 g7 (10) – dvojťažka.

Problém č. 541 (Havran) z minulej rubriky bol žiaľ, uverejnený v nesprávnom postavení. V jeho diagrame treba vynechať bPg4, čSh5 nahradiť čPh5 a premiestniť čPf7 na f5. Pre úplnosť opakujeme aj kontrolnú notáciu: bKc6 Dh6 Sc2 Jc4 Je2 Pe5 g2 (7), čKe4 Da1 Va3 Vd3 Jd1 Jh3 Pb6 f5 h5 (9) – mat 2. ťahom. Druhá súťažná úloha č. 542 (Mlynka) má pre úplnosť túto kontrolnú notáciu: bKh1 Dd7 Vb4 Sb7 Ja6 Jg6 Pb5 c2 c5 e5 (10), čKd5 Dc6 Vc3 Sa8 Sd6 Jd8 Jf7 Pc7 g5 h3 (10) – mat 2. ťahom. Dnešné dve úlohy sú ďalšími súťažnými problémami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, dotovanej Albumami FIDE. Riešenia všetkých štyroch (č. 541–544) úloh, pričom u č. 541 sa rieši dnešná úprava, môžete stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 528 (Akobija) z 19. 12. 1975. Zvodník 1.D:h6? hr. 2.Dd2+ K:c5 3.Sf2 mat, 1...K:c5 2.Dd2 Kb6 3.Sf2 mat ale aj 2.Se7+ Sd6 3.D:d6 mat, 2...Kd4 3.Dd2 mat, čo je duál v zvodnostnej fáze (nebodujeme ho, no zato dosť podstatne kazí obsah úlohy) viazne na 1...Sa5! Rieši 1.Dg7 hr. 2.Dg1+ Kc3 3.Se1 mat, 1...Kc3 2.Se1+ Kd4 3.Dg1 mat, 1...Ke3 2.Dg1+ Kd2 3.De1 mat, atď. Škoda duálu v zvodnostnej fáze, ktorý bude musieť autor odstrániť, ak chce, aby jeho vtipná práca mala úspech v našom minuloročnom turnaji. Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže problémov č. 495–528 uverejníme v budúcom šachovom okienku.


Vzad <<  >> Vpred