Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 8. 4. 1976)


Problém č. 557

Sergej G. Poduškin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)


Problém č. 558

Juraj Šťastný, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)Kontrolná notácia: 557: bKb5 Db3 Vh5 Je2 Pd2 f2 (6), čKe4 Je5 Pd4 h3 (4) – dvojťažka, 558: bKh3 Db7 Vg5 Vh7 Sg3 Jd6 Jh5 (7), čKe6 Ve1 Vh8 Sb3 Sg1 Jb6 Jc8 Pe4 e7 f7 (10) – dvojťažka.

Po č. 553 uverejňuje v našej rubrike Sergej Poduškin ďalšiu svoju úlohu, v ktorej si okrem riešenia treba všimnúť aj zdanlivé hry 1...J~, Jf3, Jd3. V č. 558 mladého slovenského problémistu si najprv všimnite zdanlivé hry 1...f6, Jd7 a potom hľadajte riešenie.

Riešenia zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 544 (Opalek) z 12. 2. 1976. Zvodník 1.Ve6? hr. 2.Vd6 mat, 1...c:d4, D:d4 2.Se4, Jc7 mat, viazne na 1...c4! Zvodník 1.Jc6? hr. 2.Se4 mat, 1...c:d4, Dd4 2.J:b4, Je7 mat, viazne na 1...D:e1! Rieši 1.Je6 hr. 2.Se4 mat, 1...c:d4, Dd4 2.J:f4, J6c7 mat. Výborná trojfázová zámena typu Z–32–26 so šesťbodovým využitím škodlivého motívu blokovania poľa. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 545 (Goldschmeding) z 19. 2. 1976. Zdanlivé hry 1...D:d4, J:d4 2.Sf7, Se4 mat. Zvodník 1.Jc8? hr. 2.Dc5 mat, 1...J:d4 2.Jb6 mat, viazne na 1...D:d4! Zvodník 1.Je4? hr. 2.Dc5 mat, 1...D:d4, J:c4 2.Jf6, Jc3 mat, viazne na 1...K:d4! Zvodník 1.Je8? hr. 2.Dc5 mat, 1...D:d4 2.Jf6 mat, viazne 1...J:d4! Rieši 1.J:c4 hr. 2.Dc5 mat, 1...D:d4, J:d4 2.Df7, Jb6 mat. Šest rôznych blokovaní poľa spracovaných vo forme troch zvodníkov a riešenia. Výborná úloha. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 546 (Santiago) z 19. 2. 1976. Zdanlivé hry 1...V:c5, S:c5, D:c6 2.Ve1, Df7, Df5 mat. Po úvodníku 1.Sd6 hr. 2.Je7 vyjdú po obranách 1...D:c6, J:c6, c:d6 rovnaké maty ako vo zdanlivých hrách: 2.V:e1, Df7, D:f5 mat. Zámena troch obrán vždy s využitím škodlivého motívu blokovania poľa. Ťažká téma (Z–23–63). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred