Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 5. 1976)


Problém č. 565

Nikolaj Dolginovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)

A. Diagram B. Pb2–f2


Problém č. 566

Vladimir A. Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+12=19)

 Kontrolná notácia: 565: bKa6 Db8 Vc8 Ve8 Sb7 Jd4 Jd7 Pb3 c3 e3 f3 (11), čKd3 Jd1 Pb2 d2 d5 d6 (6) – dvojťažka, ako aj po preložení čPb2 na f2, 566: bKc6 Dc5 Vf2 Sa8 Jd4 Jg4 Pg2 (7), čKe4 Vb1 Ve3 Sa1 Sf5 Jb2 Jd1 Pa4 c4 c7 e6 f6 (12) – dvojťažka.

Zakiaľ v symetrickom č. 565 stačí okrem riešenia v oboch dvojníkoch vyhľadať aj zvodník (tematické obrany v oboch fázach v každom dvojníku sú 1...J:c3, J:e3), to už vo výbornom č. 566 popredného leningradského problémistu objavíte recipročnú zámenu dvoch matov s využitím škodlivého motívu blokovania poľa (zdanlivé hry 1...Jd3, Vd3).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 557 (Poduškin) z 8. 4. 1976. Zdanlivé hry 1...J~, Jf3!, Jd3! 2.f3, d3, Dd5 mat. Po úvodníku 1.Dg3 hr. 2.V:e5 mat, sa všetky tri maty zamenia: 1...J~, Jd3!, Jf3!, Kd5 2.d3, f3, Dg6, D:e5 mat. Zámena troch matov (Z–23–34) s využitím štyroch blokovaní poľa. Úsporná práca. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 558 (Šťastný) z 8. 4. 1976. Zdanlivé hry 1...f6, Jd7 2.Dg7, D:b3 mat. Po úvodníku 1.Jb5 hr. 2.Ve5 mat, sa maty zamenia s využitím škodlivého motívu blokovania poľa nasledovne: 1...f6, Jd7 2.Jf4, Jc7 mat. Vtipná úloha doplnená vedľajšími variantmi 1...f5, Jc4, Sd4 2.Vg6, Dd5, J:d4 mat. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenia problému č. 559 (Gorislavskij) z 15. 4. 1976. Zvodník 1.Sf1? hr. 2.Dd3 mat, 1...d:e4, D:e4, d:c4, K:e4 2.Dd1, J:b5, Dc4, Dg4 mat, viazne na 1...Jc5!, kde v prvých dvoch variantoch je využitý škodlivý motív blokovania poľa. Rieši 1.Sf2 hr. 2.De3 mat, 1...Ve4, e:f4, D:e4, Kc3 2.Dd2, J:b5, J:b5, J:b5 mat. Veľa nepresností (B. Moravčík, Zvolen). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred