Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 6. 1976)


Problém č. 577

Jakov D. Suvorov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 578

R. P. Telegin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+5=14)Kontrolná notácia: 577: bKa8 Db6 Sh8 Jc6 Jf6 Pb4 f5 (7), čKd6 Vd1 Sf7 Ja5 Pc3 d7 e4 e7 (8) – dvojťažka, 578: bKe2 Da1 Sd7 Se7 Jb4 Jg5 Pb2 c6 h2 (9), čKe5 Pb3 b5 d5 f5 (5) – dvojťažka.

V č. 577 mladého moskovského problémistu si okrem riešenia nezabudnite všimnúť najprv zdanlivé hry 1...Vd5, Sd5, d:c6. V č. 578 spracoval ukrajinský problémista žijúci v Krasnodare tému Z–42–28 vo forme troch zvodníkov a riešenia po tematických obranách 1...d4, f4 v každej fáze vždy s využitím škodlivého motívu blokovania poľa.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. V budúcej rubrike končí naša dlhodobá riešiteľská súťaž.

Riešenie problému č. 565 (Dolginovič) z 13. 5. 1976. Pozícia A: Zvodník 1.D:d6? hr. 2.Dg6 mat, 1...J:c3, J:e3 2.Jc5, Je5 mat, viazne na 1...Jf2! Rieši 1.S:d5 hr. 2.Db5 mat, 1...J:c3, J:e3 2.Sc4, Se4 mat. V pozícii B sa vzhľadom k pozícií A zamení zvodník s riešením: 1.S:d5? Jb2! a rieši 1.D:d6! hr. 2.Dg6 mat s rovnakým obsahom. Dvojník tu snáď ani nie je nutný (V. Kotěšovec, Praha). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 566 (Jerochin) z 13. 5. 1976. Zdanlivé hry 1...Jd3, Vd3 2.J:f6, K:c7 mat. Po úvodníku 1.Jb5 hr. 2.Dd4 mat, sa maty zo zdanlivých hier recipročne zamenia opäť s využitím škodlivého motívu blokovania poľa: 1...Jd3, Vd3, e5 2.K:c7, J:f6, Dd5 mat. Samozrejme, že nejde 1.Jc2? Jd3!, čo "zviedlo" niekoľkých riešiteľov. Vtipné spracovanie témy Z–22–22 s antiduálovými motívmi po tematických obranách čierneho. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ladislav Salai jr. opravuje svoju úlohu č. 547 z 26. 2. 1976 preložením bVd1 na d2. Prosíme o preskúmanie korektnosti úlohy.


Vzad <<  >> Vpred