Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 1. 7. 1976)


Problém č. 579

Halvar Hermanson, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+4=13)


Problém č. 580

Halvar Hermanson, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+5=9)Kontrolná notácia: 579: bKe2 Dh8 Vb5 Sf1 Ja6 Pa4 d5 f3 f5 (9), čKc4 Vd3 Pa2 a3 (4) – dvojťažka, 580: bKd5 Da6 Sd1 Jh3 (4), čKf5 Sh6 Pf7 g5 g7 (5) – dvojťažka.

Dvoma problémovými "bonbónikmi" končí naša dlhodobá riešiteľská súťaž, ktorých autorom je najznámejší žijúci švédsky problémista, dnes už 71–ročný bývalý zlievárenský robotník – Halvar Hermanson. V č. 579 (zdanlivé hry 1...Vc3, Vd4) nájdete osem variantov s využitím škodlivého motívu blokovania poľa (ak ovšem nájdete aj tri zvodnosti) a v č. 580, ktoré má ešte o štyri kamene menej, dokonca deväť.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Súťaž ešte stále nie je rozhodnutá! Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú opäť Albumami FIDE vypíšeme najpravdepodobnejšie v druhej polovine augusta (19. 8. 1976), o čom vás budeme v nasledujúcich rubrikách ešte podrobne informovať. V prestávke budeme riešiteľov odmeňovať jednotlivo hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 567 (Ursprung) z 20. 5. 1976. "Biely na ťahu": 1...Vd5, Ve4, V:e6+, V:f5+ 2.Da4, Dd8, J:e6, J:f4 mat. Zdá sa, že stačí nájsť vyčkávací ťah, ten však neexistuje. Preto po správnom úvodníku 1.Dh1 tempo sa prvé dva maty zamenia: 1...Vd5, Ve4 2.Dh4, Dd1 mat. Dvojfázová zámena dvoch matov (Z–22–24) s dvojnásobným využitím škodlivého motívu blokovania poľa v každej fáze. Vynikajúci úvodník. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 568 (Jerochin) z 20. 5. 1976. Zdanlivé hry 1...S:f4, g:f4 2.J:d6, Sc2 mat. Po úvodníku 1.Jf3 hr. 2.Sd6 mat, sa maty zo zdanlivých hier recipročne zamenia s využitím škodlivého motívu blokovania poľa (téma Z–22–22): 1...S:f4, g:f4, S:d4 2.Sc2, J:d6, D:d4 mat. Originálny mechanizmus (V. Kotěšovec, Praha). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred