Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 8. 7. 1976)


Problém č. 581

Bohuslav Sivák, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+12=19)

A. Diagram B. Otočiť okolo stĺpca d

 


Problém č. 582

Sergej P. Puškin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+3=11)

A. Diagram B. Pd6–f6

C. Pd6–g7 D. Da8–c6Kontrolná notácia: 581: bKf7 Dd3 Vc2 Se8 Jc8 Jd7 Pb3 (7), čKd5 Vc1 Vd1 Se1 Sg2 Pa7 b4 b6 c6 d4 e6 f4 (12) – dvojťažka, ako aj po otočení celej pozície okolo stĺpca d, 582: bKb8 Da8 Ve3 Sd5 Se1 Jd2 Pd6 f5 (8), čKh2 Sh1 Pg2 (3) – dvojťažka, ako aj po preložení (vždy v pozícii A) bPd6 na g6, bPd6 na g7 a konečne bDa8 na c6.

Č. 581 sa potešia hlavne nároční riešitelia (pozícia A má zdanlivé hry 1...e5, Se4 a v pozícii B po otočení pozície A okolo stĺpca d sú to zdanlivé hry 1...c5, Sc4). Štvorník Sergeja Puškina (č. 582) bude však už vyhovovať viacerým riešiteľom (tematické obrany sú 1...g1D, g1J, Kg1 v každom dvojníku).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú Albumami FIDE vypíšeme koncom prázdnin (asi 19. 8. 1976.).

Riešenie problému č. 569 (Šavyrin) z 27. 5. 1976. Zvodník 1.Vh4? hr. 2.Je1 mat, 1...d:e4, Sg2 2.Dg3, Jg5 mat, viazne na 1...Jg4! Po úvodníku 1.Sh6 hr. 2.Je1 mat, sa maty zo zvodníka zamenia nasledovne: 1...d:e4, Sg2, Sh3, Sf2 2.Vf5, Df5, Vh3, Je5 mat. Téma Z–22–24 s využitím dvojnásobného blokovania poľa v každej fáze. Nejde 1.Sc1? Se3! Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 570 (bratia Satanovskí) z 27. 5. 1976. Zdanlivé hry 1...S:f5, J:f5 2.d4, V:e4 mat. Po úvodníku 1.Je7 hr. 2.Ve6 mat, vyjdú po iných obranách 1...J:d6, D:d6 rovnaké maty ako v zdanlivých hrách 2.d4, V:e4 mat (téma Ruchlis) a po obranách zo zdanlivých hier 1...S:f5, J:f5 úplne nové maty 2.Jc6, Jg6 mat – všetko s využitím škodlivého motívu blokovania poľa. Téma, ktorej v ZSSR hovoria "úplný Ruchlis". Dobrá práca. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred