Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 9. 1976)


Problém č. 599

Jozef Vilem, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)


Problém č. 600

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+12=19)Kontrolná notácia: bKd4 Va8 Sa3 Sg4 Jc8 Jf7 Pc7 h6 (8), čKf6 Vg7 Sg8 Pg5 g6 h7 (6) – dvojťažka, 600: bKh1 Df8 Vg6 Sa1 Sg4 Jd1 Jf2 (7), čKe5 Db7 Vc3 Sh8 Jb5 Jb6 Pc4 d5 d6 e3 f3 h6 (12) – dvojťažka.

Po č. 597 (Labai): bKe4 Va1 Sc3 Sc8 Jf5 Jf8 Pb6 d4 (8), čKc6 Ja8 Pb5 c7 (4) – mat 2. ťahom a č. 598 (Havran): bKf3 Dh8 Vc3 Sa4 Sb6 Je2 Je5 Pd4 (8), čKd5 Vc7 Sc5 Jc8 Pd7 e6 f4 (7) – mat 2. ťahom – pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž dotovaná Albumami FIDE ďalšími dvoma súťažnými problémami: v č. 599 si okrem riešenia všimnite najprv zdanlivé hry 1...V:f7, S:f7 a v jubilejnom 600–stom šachovom probléme uverejnenom v našej rubrike okrem riešenia a zvodníka aj zdanlivé hry 1...d4, Jd4.

Riešenie všetkých štyroch súťažných problémov č. 597–600, zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 581 (Sivák) z 8. 7. 1976. V pozícii A okrem autorovho zamýšľaného riešenia 1.Ve2 znehodnocuje úlohu aj vedľajšie riešenie 1.De2 a v pozícii B okrem autorského riešenia 1.Vc2 aj vedľajšie riešenie 1.Dc2. Oprava. Odmenu za správne riešenie dostane Bohumil Moravčík zo Zvolena.

Poradie ďalších riešiteľov: 87 b: B. Moravčík, 86 b: Š. Nagy, P. Pavlík a O. Reeh, 85 b: J. Žatko, 82 b: M. Kolčák a P. Pekarčík, 81 b: M. Žemla, 80 b: J. Fábry, 79 b: L. Papp, 76 b: J. Csik, 68 b: M. Méri, 66 b: A. Zlatohlavý, 62 b: K. Wagner, 56 b: p. Gönczölová a G. Török, 52 b: R. Petr, 41 b: P. Macko, 40 b: J. Kandera a J. Pinter, 39 b: Z. Labai, 38 b: J. Horváth a ŠK žiakov pri TJ Trnava, 36 b: E. Bazela, 34 b: V. Sadloň, 33 b: Dr. T. Meszáros, 31 b: J. Golha, 30 b: Š. Kokodič, 24 b: Š. Salley, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite do 5 dní.


Vzad <<  >> Vpred