Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 5. 1976)


Problém č. 569

Valerij M. Šavyrin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 570

Semen Z. Satanovskij a Michail S. Satanovskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: 569: bKa2 Dg6 Vh5 Sd1 Sf4 Jd3 Je4 (7), čKf3 Vh1 Sd4 Sf1 Je2 Jh2 Pc3 d5 (8) – dvojťažka, 570: bKd8 Vd6 Vg4 Sa8 Sf8 Jc2 Jd5 Pd3 d7 f5 (10), čKe5 Da3 Se4 Jc4 Jh4 Pa5 f6 (7) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 569 si stačí všimnúť, ako sa zamenia maty po 1...d:e4, Sg2 vo zvodníku a riešení, to už v č. 570 bratov Satanovských, žijúcich v ukrajinskom mestečku Záporožie, je spracovaná téma "úplný Ruchlis" (zdanlivé hry 1...S:f5, J:f5).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

* Redakcia lotyšského dvojtýždenníka SAHS (vychádza aj paralelne v ruskom jazyku pod názvom Šachmaty) vypísala na rok 1976 medzinárodné skladateľské turnaje v týchto kategóriách: dvojťažky (rozhodca B. Barnes, Veľká Británia), trojťažky (V. Tura, Poľsko) a mnohoťažky (I. Dulbergs, ZSSR). Originálne príspevky (od jedného autora najviac jeden do každého oddelenia) treba zasielať behom roka na adresu časopisu SAHS, 226 098 Riga–centr, a/ja 100, ZSSR s poznámkou "Godovyj konkurs" pri adrese. Každá úloha musí byť vyhotovená v dvoch exemplároch (každá na rôznom liste) na diagrame, s úplným riešením a adresou autora. V časopise budú uverejnené len tie úlohy, ktoré majú šancu byť vyznamenanými. Odporúčame preto do turnaja posielať len kvalitné práce.

* V prvom turnaji socialistických štátov v kompozičnom šachu je posunutá zasielacia lehota do 20. novembra 1976. Opravy a prípadné výborné nové skladby môžete zaslať na adresu: Ing. B. Formánek, Zimná 2, 829 00 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred