Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 6. 1976)


Problém č. 571

Karl Ursprung, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+8=22)


Problém č. 572

Vladimir A. Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+12=24)Kontrolná notácia: 571: bKh1 Da8 Va6 Vf4 Sg1 Sh3 Jc2 Je8 Pa4 b6 c4 d2 e6 f2 (14), čKc5 Sa2 Sa5 Jc8 Pa7 c6 d5 e7 (8) – dvojťažka, 572: bKh2 Dg1 Vc4 Vg6 Sa6 Sb8 Jd4 Jd7 Pb5 e2 e7 f3 (12), čKd5 Da1 Va2 Vc5 Sa5 Jb2 Jd1 Pa4 b3 b6 d3 e6 (12) – dvojťažka.

V č. 571 si nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...S:c4, d:c4 s matmi vo zvodníku a riešení (voľná zámena matov). V č. 572 by Vám zasa nemali uniknúť zdanlivé hry 1...V:c4, J:c4, zvodník a riešenie (ťažká téma Z–32–24).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 561 (Fjellström) z 29. 4. 1976. "Biely na ťahu": 1...S:f6, S:f4, Se6 2.Dd5, d4, D:c3 mat. Autorova intencia 1.Db6 tempo, 1...S:f6, S:f4, Se6 2.De3, Va5, Dd4 mat, je žiaľ znehodnotená vedľajším riešením 1.J:c8 hr. 2.Jd7 mat. Samozrejme nejde 1.Sb4? Je6! a ani 1.Vfe4+? a 1.Vae4+? pre 1...f:e4+!!, čo zviedlo mnohých riešiteľov. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo iba týmto siedmim riešiteľom: Jarolín, Kolčák, Pavlík, Pekarčík, Salai, Svítek a Valenčík.

Riešenie problému č. 562 (Labai) z 29. 4. 1976. Zdanlivé hry 1...J:d4, S:e5, b:c5 2.Je3, Je7, Vd7 mat. Po úvodníku 1.Jc6 hr. 2.Jb4 mat, vyjdú po nových obranách 1...b:c5, Je6, J:c6 maty zo zdanlivých hier: 2.Je3, Je7, Vd2 mat. Zámena obrán v troch variantoch s využitím škodlivého motívu blokovania poľa v každom mate. Zatiaľ rozhodne najlepšia úloha nášho tohoročného skladateľského turnaja dvojťažiek. Skúsenejším riešiteľom iste neuniklo, že tému možno vyjadriť symbolikou Z–23–53. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred