Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 6. 1976)


Problém č. 573

Anton Bobek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)


Problém č. 574

Viktor V. Zagorujko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: 573: bKd2 De6 Sd6 Jc7 Pa3 g3 (6), čKd4 Sc6 Jd8 Pa6 b5 c5 e5 (7) – dvojťažka, 574: bKa2 Dc6 Ve8 Sa5 Jb3 Pb6 (6), čKd3 Ja3 Jb1 Pd5 (4) – dvojťažka.

Oba dnešné originály majú spoločnú tému: trojfázová zámena matov s využitím škodlivého motívu blokovania poľa (téma nášho tohoročného medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek) v konštrukcii zdanlivé hry, zvodník a riešenie. V č. 573 sa po prvý krát v našej rubrike predstavuje popredný slovenský problémista žijúci v Oravskom Veselom. Patrí už k staršej slovenskej skladateľskej generácii a je potešiteľné, že po dlhšom skladateľskom odmlčaní začal znovu tvoriť (zdanlivé hry 1...c4, e4). V č. 574 zdanlivé hry nájdete ľahko, a preto nič neprezradíme.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 563 (Svítek) z 6. 5. 1976. Zdanlivé hry 1...d5, Jd6, Jf6 2.Jc6, Jf3, Dg3 mat. Rieši 1.Jc2 hr. 2.Ve4 mat, 1...d5, Jd6, Jf6, Kd5 2.Jf3, Vc5, Dg5, De4 mat. Hodnotu úlohy značne znižuje skutočnosť, že pred úvodníkom nie je na 1...Vc3+ pripravený mat a naviac v riešení po 1...Jf6 ide 2.Dg5 mat už len bez blokovania poľa (V. Kotěšovec, Praha). Oprava. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 564 (Bušík) z 6. 5. 1976. Zdanlivé hry 1...Dd6, c:d6 2.Dh1, D:b7 mat. Rieši 1.Dc2 hr. 2.Dc5 mat, 1...Dd6, c:d6 2.Dg2, Jb6 mat. Úloha má ešte zvodník (skôr pokus o zvodník) 1.Df5? hr. 2.De6 mat, 1...Dd6 2.Df3 mat, 1...c:d6 2.Sb7 mat aj 2.Se6 mat (treba pridať bPe6), no to, že zvodník vyvracia väčšina ťahov čDf8 je chybou, ktorú ťažko odstrániť (B. Moravčík, Zvolen). Teda obaja autori majú čo robiť, aby odstránili chyby, na ktoré ich upozornili naši riešitelia. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Zasielacia lehota v prvom turnaji socialistických štátov nebola predĺžená, ako sme omylom uviedli v rubrike z 27. 5. 1976. Prosíme o prepáčenie.


Vzad <<  >> Vpred