Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 5. 1976)


Problém č. 563

Miroslav Svítek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 564

Ing. Vladimír Bušík, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)Kontrolná notácia: 563: bKd3 Dg6 Vc4 Sa2 Sa3 Jb4 Jh4 Pd2 e3 (9), čKe5 Vc1 Vd8 Jc8 Jh7 Pd7 e6 (7) – dvojťažka, 564: bKb3 Dh7 Vg5 Sc8 Sd8 Ja4 Jd6 Pb5 (8), čKd5 Df8 Jg4 Pb7 c7 d4 e3 e5 (8) – dvojťažka.

V č. 563 si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...d5, Jd6, Jg6 (téma Z–23–36). V č. 564 zase zdanlivé hry 1...D:d6, c:d6, zvodník a riešenie (téma Z–32–26). Skúsenejším riešiteľom však iste neunikne, že obe úlohy nie sú po konštrukčnej stránke celkom v poriadku. Podarí sa Vám niektorú z úloh vylepšiť?

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 554 (Svítek) z 25. 3. 1976. Zdanlivé hry 1...Vd4, Sd4, Ve5, Se5 2.Je3, Jb4, Jf4, Je7 mat. Autorovu intenciu 1.Je5 hr. 2.De6 mat, 1...V:e5, S:e5 2.V:d6, Sf7 mat, znehodnocuje neriešiteľnosť 1...Vb4! Oprava. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa do uzávierky tejto rubriky podarilo iba šiestim riešiteľom: Fábry, Golha, Jarolín, Klimant, Nagy a Pekarčík.

Riešenie problému č. 555 (Hronec) z 1. 4. 1976. Zdanlivé hry 1...J:d6, J:d5 2.e4, Je4 mat. Po úvodníku 1.Df4 hr. 2.Vb5 mat, sa maty zo zdanlivých hier zamenia opäť s využitím škodlivého motívu blokovania poľa: 1...J:d6, J:d5 2.Dd4, d4 mat. Vtipné sú aj vedľajšie varianty 1...Dh1, K:d5 2.e4, De5 mat a zvodník 1.Df6? De6! Téma Z–22–24 s blokovaním poľa d6 a d5 v každej fáze. Dobrá úloha. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 556 (Kuligin) z 1. 4. 1976. Zdanlivé hry 1...e4, f4 2.Dc1, De2 mat. Zvodník 1.Dh4? hr. 2.Vc3 mat, 1...e4, f4 2.Df2, De1 mat, viazne na 1...Sa5! Rieši 1.Db4 hr. 2.Vc3 mat, 1...e4, f4 2.Dd2, De1 mat. Téma Z–32–25 s blokovaním polí e4 a f4 v každej fáze. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred