Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 1. 4. 1976)


Problém č. 555

Ing. Jaroslav Hronec, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Problém č. 556

Nikolaj V. Kuligin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+8=13)Kontrolná notácia: 555: bKa1 Df3 Vb1 Sa4 Sf2 Jc6 Jd6 Pd5 d3 e3 (10), čKc5 Dh3 Va7 Sg2 Jb7 Je7 Pa5 h7 (8) – dvojťažka, 556: bKg2 Dc4 Vc6 Sa6 Jb3 (5), čKe3 Dh8 Sc7 Sg6 Je8 Pe5 f5 h6 (8) – dvojťažka.

V č. 555 si nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...J:d5, J:d6. V č. 556 si okrem zdanlivých hier 1...e4, f4 všimnite aj zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 541 (Havran) z 5. 2. 1976. Zdanlivé hry 1...Dd4, D:e5, Jf4, Je3 2.Jg3, Jd2, D:f4, D:e3 mat. Po úvodníku 1.Dd6 hr. 2.Dd5 mat, sa maty zamenia nasledovne: 1...Dd4, D:e5, Jf4, Je3 2.Jg3, Jd2, D:d4, D:e5 mat. Téma Z–24–46 so štyrmi blokovaniami poľa. Duály po 1...Va5 2.S:d3 mat a 2.D:d3 mat ako aj po 1...Jc3 2.Dd4 mat, 2.D:d3 mat a 2.S:d3 mat rozhodne nemožno pokladať za závažné. Maximálne bolo možné získať dva body.

Riešenie problému č. 542 (Mlynka) z 5. 2. 1976. Zdanlivé hry 1...Vc5, J:e5, Je6 2.J:c7, Je7, D:c6 mat. Po úvodníku 1.Dg4 hr. 2.Vd4 mat, vznikne zámena matov typu Z–23–54: 1...S:c5, S:e5, Je6 2.J:c7, Je7, De4 mat. Duál po 1...Vd3 2.Dc4 mat a 2.c4 mat nepokladáme za závažný a preto ho ani nebodujeme. Precízna práca. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 543 (Mašek) z 12. 2. 1976. Zdanlivé hry 1...Ve5, Se5 2.Jf6, J:c5 mat. Po úvodníku 1.Je5 hr. 2.Jc3 mat, 1...V:e5, S:e5, K:e5, J:e2, f:e1D 2.Dg4, Sc6, Ve3, V:e2, Ve3 mat. Vtipná maličkosť. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Opäť ožili úlohy M. Havla. Viac ako záslužná práca sa podarila nášmu najlepšiemu znalcovi českej školy úlohovej: Ing. Iljovi Mikanovi, ktorý ako tretí zväzok edície Kotva vydal kompletné dielo M. Havla pod názvom České granáty 1898–1958. Zbierka obsahuje 1701 Havlových úloh na diagramoch a dá sa aj veľmi výhodne kúpiť: stojí iba 30,– Kčs (dva výtlačky dokonca po 25,– Kčs) čo je "zadarmo", ak uvážime, že obe predchádzajúce Havlove zbierky by stáli asi desaťkrát viac, pričom spolu obsahujú iba 1000 úloh (všetky sú v Mikanovej zbierke) a ešte sa pre malý náklad nedajú ani kúpiť. Objednávky vybavuje sám autor: Ing. Ilja Mikan, 120 00 Praha 2, Vinohrady, Krkonošská 10.


Vzad <<  >> Vpred