Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 4. 1976)


Problém č. 561

Zacharias Fjellström, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)


Problém č. 562

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+5=14)Kontrolná notácia: 561: bKh3 Dc6 Va4 Vf4 Sa3 Jb8 Je7 Pd2 d3 f6 g6 (11), čKe5 Sc8 Sg5 Je8 Jg7 Pc3 f5 h4 h5 h6 (10) – dvojťažka, 562: bKa1 Vc7 Ve8 Sf2 Jd4 Jf5 Pc5 d3 e5 (9), čKd5 Sg7 Jd8 Je2 Pb6 (5) – dvojťažka.

Oba dnešné originálne príspevky majú už vysokú skladateľskú úroveň. V č. 561 sú to zdanlivé hry 1...Se6, S:f4, S:f6 s využitím blokovaní poľa (Z–23–36). V č. 562 si zase treba všimnúť zdanlivé hry 1...J:d4, S:e5, b:c5 tiež s využitím škodlivého motívu blokovania poľa, no v riešení vyjdú na iné obrany maty zo zdanlivých hier (zámena obrán!).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 551 (Smirenin) z 11. 3. 1976. Zdanlivé hry 1...d5, Dd4 2.De3, Dg5 mat. Autorovu intenciu 1.Df8 hr. 2.Dd6 mat, 1...d5, Dd4 2.Df6, Df5 mat, znehodnocujú 2 vedľajšie riešenia: 1.Dg5+ a 1.Dh5+. Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo 15–tim riešiteľom: Bakalár, Baroška, Fábry, Gönczölová, Klimant, Kotěšovec, Krošlák, Moravčík, Nagy, Papp, Salai, Svítek, Török, Valenčík a Žatko, 5 bodov získal Šebian a 4 body šesť riešiteľov: Csik, Jarolín, Kolčák, Labai, Ondro a Pavlík.

Riešenie problému č. 552 (Smirnov) z 11. 3. 1976. Zvodník 1.Dd6? hr. 2.Dd3 mat, 1...Vd5, V:f3 2.Df4, De5 mat, viazne na 1...Jd5! Po úvodníku 1.Da6 hr. 2.Dd3 mat sa maty zo zvodníka zamenia s využitím škodlivého motívu blokovania poľa nasledovne: 1...Vd5, V:f3, Kd5 2.De2, Dc4, J:c3 mat. Téma Z–22–24 s dobrým úvodníkom. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 553 (Poduškin) z 25. 3. 1976. Zdanlivé hry 1...Jb4, Jd4 2.Df2, De7 mat. Zvodník 1.Df4? hr. 2.Vg5 mat, 1...Jb4, Jd4 2.De3, Df8 mat, viazne na 1...Je3! Rieši 1.Da4 tempo, 1...Jb4, Jd4 2.Da7, D:a3 mat. Téma Z–32–26 s využitím blokovania poľa v šiestich variantoch. Milá mereditka. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred