Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 4. 1976)


Problém č. 559

Michail I. Gorislavskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)


Problém č. 560

Cyril Opalek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)Kontrolná notácia: 559: bKh2 De2 Se1 Sh3 Jc7 Jd7 Pa2 b3 c4 e4 h4 (11), čKd4 Dg6 Ve5 Sb8 Jb5 Jb7 Pb4 d5 e3 g5 (10) – dvojťažka, 560: bKc2 Df1 Vb6 Vd3 Sd5 Ja7 Jh5 (7), čKe5 Vb8 Sc8 Sh2 Jb7 Pe3 g7 h3 (8) – dvojťažka.

V oboch dnešných originálnych príspevkoch si nezabudnite okrem riešenia všimnúť aj zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 547 (Salai) z 26. 2. 1976. Zvodník 1.Da4? tempo, 1...c6, c5 2.D:b3, Jf4 mat, viazne na 1...Ke6! Zvodník 1.Dg4? tempo, 1...c6, c5 2.Dg8, Jb4 mat, viazne na 1...Kc6! rieši 1.De8 tempo, 1...c6, c5 2.Df7, J:e5 mat! Téma Z–32–26 so šiestimi blokovaniami poľa, ktorú kazí vedľajšie riešenie 1.Vc1 hr. 2.Vc5 mat (ľahko sa dá odstrániť preložením bVd1 na d2). Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo iba týmto desiatim riešiteľom: Bakalár, Golha, Jarolín, Krošlák, Moravčík, Pavlík, Pinter, Reeh, Šebian a Žatko.

Riešenie problému č. 548 (Zagorujko) z 26. 2. 1976. Zvodník 1.Kc8? hr. 2.Db8 mat, 1...Sd5, Jf5 2.Jf7, Jd3 mat, viazne na 1...Jf7! Rieši 1.Da5 hr. 2.Jb3 mat a po obranách 1...Sd4, Je4 vyjdú maty zo zvodníka: 2.Jd7, Jd3 mat – všetko s využitím škodlivého motívu blokovania poľa. Vtipné sú aj vedľajšie varianty 1...Sc4 (d5), Jc4 2.Da1, Ve6 mat. Zámena obrán (téma Ruchlis) v efektnom prevedení. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 549 (Sazonov) z 4. 3. 1976. Zvodník 1.Dc2? hr. 2.Dc4 mat, 1...c5 2.Dg2 mat, viazne na 1...Sc3! Rieši 1.Da4 hr. 2.Dc4 mat, 1...c5, Kc5 2.Da8, Da5 mat. Jednoduchá úloha. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 550 (Myllyniemi) z 4. 3. 1976. Zvodník 1.Dg1? e5 2.c4 mat, viazne na 1...c5! Zvodník 1.Dg7? c5 2.c4 mat, viazne na 1...e5! Rieši 1.Dg4 hr. 2.Dd4 mat, 1...c5, e5 2.De4, Dc4 mat. Originálna myšlienka. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred