Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 5. 1976)


Problém č. 567

Karl Ursprung, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+4=13)


Problém č. 568

Vladimir A. Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)Kontrolná notácia: 567: bKf6 Da8 Sb6 Se2 Jg7 Pb2 b5 e6 f5 (9), čKd4 Ve5 Jc5 Pe3 (4) – dvojťažka, 568: bKc6 Dg1 Vc3 Ve8 Sd1 Se7 Jb5 Je5 Pd4 f4 g4 (11), čKe4 Vh3 Vh5 Se3 Jf1 Pa6 c4 d6 f6 g5 h7 (11) – dvojťažka.

I menej skúseným riešiteľom iste neunikne, že v č. 567 známeho západonemeckého problémistu je na každý ťah čierneho pripravený mat a hlavne si všimne, čo sa stane po správnom úvodníku. Č. 568 má podobný obsah ako č. 566 a boli by sme radi, keby väčšina riešiteľov pochopila obsah tejto úlohy už bez "napovedania".

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 560 (Opalek) z 15. 4. 1976. Zvodník 1.Sh1? hr. 2.Vd5 mat, 1...Se6, Sf5 2.Jc6, Da1 mat, viazne na 1...Jd6! Po úvodníku 1.J:g7 hr. 2.Df6 mat, vyjde po obranách 1...Jd6, Sf4 vyjdú maty zo zvodníka: 2.Jc6, Da1 mat – všetko s využitím škodlivého motívu blokovania poľa. Zámena obrán (Z–22–42) s výborným strategickým obsahom. Nejde 1.Vf6? Ja5(d8)! Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Sekcia kompozičného šachu ŠZ SÚV ČSZTV vypísala dve medzinárodné súťaže v skladaní šachových problémov: A. Súťaž dvojťažiek k 50. narodeninám Ľ. Lačného. Zasielacia lehota je 9. 12. 1976 (jubileum Lačného), vecné ceny v hodnotách 500, 400, 300, 200 a 100 Kčs, rozhodcom je Ing. Ľudovít Lačný. B. Súťaž úloh "Šach druhým ťahom" (pozri článok B. Formánek: Nech žije šach, Šachové umenie (1975/3). Ide o skladby, v ktorých biely začne a po každom ťahu čierneho dá nasledujúcim ťahom šach, na ktorý nemožno už odpovedať šachom. Zasielacia lehota je 31. 1. 1976, vecné ceny v hodnotách 400, 300, 200 a 100 Kčs, rozhodca Ing. Bedrich Formánek. Úlohy do oboch súťaží (s ľubovoľnou témou a v ľubovoľnom počte) treba poslať do uvedených lehôt na adresu: Dr. Ivan Garaj, Sokolíkova 23/23, 830 00 Bratislava. Prípustné sú len skladby, ktorých postavenie je odvoditeľné zo základného postavenia partie.


Vzad <<  >> Vpred