Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 6. 1976)


Problém č. 575

Andrej Ančin, ČSSR †

3. čestné uznanie

SÚV ČSZTV 1959

Mat 2. ťahom (8+4=12)


Problém č. 576

Andrej Ančin, ČSSR †

III. cena, Lotyšský medzinárodný

turnaj družstiev 1936–37

Mat 3. ťahom (13+13=26)Kontrolná notácia: 575: bKa7 Dc7 Vg3 Sh6 Jc3 Jd7 Pb4 e4 (8), čKd4 Sf1 Pd6 e6 (4) – dvojťažka, 576: bKa6 Df6 Vb5 Ve1 Sh7 Sh8 Jc7 Pc2 d2 e7 f2 g3 g4 (13), čKe4 Dg6 Vb3 Vg5 Sb4 Se2 Jc8 Jd8 Pa3 d7 f3 f4 f7 (13) – trojťažka.

Smutnú správu dnes v našej rubrike oznamujeme celej našej šachovej verejnosti: dňa 7. júna 1976 v ranných hodinách vo veku 67 rokov náhle zomrel popredný slovenský problémista svetovej úrovne a stály spolupracovník našej rubriky – ANDREJ ANČIN.

Narodil sa 26. októbra 1909 v maďarskej Békéscsabe. Do roku 1945 žil v Maďarsku, kde aktívne navštevoval budapeštiansky šachový krúžok. Priateľstvo s význačnými maďarskými problémistami zanechalo silný vplyv na jeho celoživotnú skladateľskú tvorbu, poznačenú láskou ku strategickej škole (pozri č. 576). Po presídlení na Slovensko po II. svetovej vojne hrdo sa hlási k slovenským skladateľom, ktorým s láskou odovzdáva svoje bohaté skúsenosti. Až do smrti žil v Komárne, kde bol dušou šachového života. Reprezentoval nielen svoje mesto, ale v medzinárodných zápasoch aj SSR a ČSSR. Bol silným praktickým hráčom a šachovým skladateľom medzinárodnej triedy – majstrom ČSSR v skladaní trojťažiek a v riešení šachových úloh. V septembri minulého roku zorganizoval v Komárne krásny šachový festival, na ktorý s vďakou spomína každý jeho účastník.

Odišiel dobrý človek, priateľ a šachový skladateľ, ktorý bol ochotný pomôcť všade tam, kde to len bolo možné a bude chýbať nám všetkým, ktorí sme ho poznali. No, zakiaľ bude žiť šachová úloha, bude žiť aj jeho umenie. Česť jeho pamiatke!

Riešenie oboch dnešných úloh zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Obe patria do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE.


Vzad <<  >> Vpred