Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 7. 1976)


Problém č. 587

Juraj Šťastný, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+4=13)


Problém č. 588

Nikolaj Kuligin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+4=9)Kontrolná notácia: 587: bKa8 Df1 Ve5 Vh4 Sc1 Je4 Pf2 g4 g5 (9), čKf3 Sh1 Jd3 Pc2 (4) – dvojťažka, 588: bKh3 Dc8 Jf5 Pd4 e3 (5), čKd5 Sg8 Ja5 Pe4 (4) – dvojťažka.

Oba dnešné problémy majú spoločnú tému: dvojfázová zámena matov so štvornásobným využitím škodlivého motívu blokovania poľa spracovaná vo forme zdanlivé hry – riešenie (Z–22–24).

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každého problému odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 575 (Ančin) z 17. 6. 1976. Zdanlivé hry 1...Sc4, Sd3 2.Db6, Se3 mat. Po úvodníku 1.Je5 hr. 2.D:d6 mat, sa predúvodníkové maty zamenia opäť s využitím škodlivého motívu blokovania poľa nasledovne: 1...Sc4, Sd3 2.Jc6, Jf3 mat. Veľmi pekne vypracovaná a tematicky jednotná zámena dvoch matov (Z–22–24). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 576 (Ančin) z 17. 6. 1976. Po prekvapujúcom úvodníku 1.e8J hr. 2.Jd6+ J:d6 3.Dd4 mat, vzniknú dva zložité varianty s mnohonásobným využitím strategických motívov: 1...Je6 2.Dd4+ J:d4+ 3.Jf6 mat, 1...Vd3 2.V:b4+ Vd4+ 3.d3 mat (1...Vd5 2.S:g6+ atď., a 1...f:g2 2.V:e2+ atď.). Nádherná práca, ktorá ostane pre budúce pokolenia slovenských problémistov večnou pamiatkou na majstra Ančina. Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred