Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 5. 8. 1976)


Problém č. 589

A. M. Lebkovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Problém č. 590

D. Karminskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+5=11)Kontrolná notácia: 589: bKa8 De1 Vb5 Sd5 Sf8 Ja2 Je5 (7), čKd4 Vh4 Vh5 Sg1 Sh1 Pb4 b7 (7) – dvojťažka, 590: bKf3 Db7 Vc6 Sg8 Sh8 Pa6 (6), čKd5 Vc5 Vd6 Pc4 e6 (5) – dvojťažka.

V č. 589 si všimnite zdanlivé hry 1...S:d5, Se3, V:e5. V č. 590 okrem riešenia treba hľadať aj zvodníky, po ktorých sa využije blokovanie poľa c6 niektorou z čiernych veží.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme.

Riešenie problému č. 577 (Suvorov) z 24. 6. 1976. Zdanlivé hry 1...Vd5, Sd5, d:c6 2.J:e4, Je8, Db8 mat. Po úvodníku 1.Jd5 hr. 2.Dc5 mat, sa všetky tri predúvodníkové maty zamenia opäť s využitím škodlivého blokovania poľa 1...V:d5, S:d5, d:c6 2.J:a5, Se5, Dd8 mat. Dobrá práca na tému Z–23–36. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Autor problému č. 461 (Fröberg) z 27. 3. 1975 opravuje svoju trojťažku premiestnením bKa1 na a7: bKa7 Da2 Se2 Jd1 Jg4 (5), čKe1 Vg1 Sa6 Jh4 Pf3 f4 g2 (7) – mat 3. ťahom. Riešenie: Zvodník 1.Dc2? hr. 2.Jde3 S:e2 3.Dc3 mat, 1...S:e2 2.Dc3+ K:d1 3.Jf2 mat, 2...Kf1 3.Jh2 mat, viazne na 1...Sd3! Rieši 1.Jdf2 hr. 2.S:a6 a 3.Da5 mat, 1...S:e2 2.Db1+ Sd1 3.D:d1 mat, 2...Kd2 3.Je4 mat, 1...Vf1 2.Dc2 S:e2 3.Dc2 mat, (duál po 2...f:e2 3.Dc3 mat a 3.Dc1 mat nie je treba považovať za škodlivý). Už nejde duál 2.Je4? g1D+, ktorý úlohu znehodnocoval. Prosíme o podrobné preskúmanie korektnosti úlohy, lebo je navrhnutá na I.–II. cenu ex aequo – Hlas ľudu 1975. Za objavenie prípadných nekorektností jedného riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

* Plný počet bodov 4 za správne riešenie č. 573 (Bobek) získalo týchto 19 riešiteľov: Bakalár, Baroška, Jarolín, Klimant, Kolčák, Kotěšovec, Mészáros, Nagy, Papp, Pavlík, Pekarčík, Reeh, Salai, Svítek, Šebian, Valenčík, Wagner, Zlahohlavý a Žamla.


Vzad <<  >> Vpred