Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 3. 1975)


Problém č. 461

Hilding Fröberg, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (5+7=12)Kontrolná notácia: bKa1 Da2 Se2 Jd1 Jg4 (5), čKe1 Vg1 Sa6 Jh4 Pf3 f4 g2 (7) – trojťažka.

Hilding Fröberg – 57–ročný popredný švédsky problémista, medzinárodný majster v problémovom šachu, v rokoch 1962–64 redaktor známeho problémového časopisu Springaren a v roku 1967 vedúci problémovej časti mesačníka Tidskrift för Schack – je autorom dnešného prvého príspevku od zahraničných problémistov, ktorý má výbornú úroveň. Niet sa ani čomu diviť, veď autor patrí k špičke zahraničných skladateľov, tvoriacich v štýle českej školy úlohovej – je autorom vyše 300 úloh (z toho 25 prvých cien a mnoho ďalších vyznamenaní), z ktorých aspoň polovica patrí do tejto oblasti. V č. 461 neprehliadnite tematický zvodník (neprezradíme ho), ktorý patrí do obsahu úlohy.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 457 (Havran) z 27. 2. 1975. Pred úvodníkom po 1...S:c5 je pripravený 2.J:c3+ Kd4 3.c4 mat (modelový). Po úvodníku 1.Sc4 hr. 2.Jd2+ Kd4 3.c4 mat (modelový), 2...K:f5 3.Se6 mat (modelový) sa modelový mat zo zdanlivej hry zamení: 1...S:c5 2.Sd3+ Kd5 3.c4 mat. Strategický obsah úlohy dopĺňajú aj nasledujúce dva vedľajšie varianty (bez modelových matov): 1...K:f5 2.Vf6+ Ke4 (g4) 3.Vf4 (Se6) mat, 1...Jd6 2.Sd3+ Kd5 3.V:d6 mat. Hodnotná práca mladého slovenského problémistu sa štyrmi modelovými matmi, z ktorých jeden je zamenený. Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Americký šachový časopis Northwest Chess vypisuje na rok 1975 informálny skladateľský turnaj v týchto kategóriách: dvojťažky (rozhodca E. M. Hassberg, USA), trojťažky (E. Holladay, USA) a samomaty a pomocné maty (rozhodca bude oznámený dodatočne). Úlohy treba počas roka 1975 zasielať na adresu David L. Brown, 204 Irving Avenue, Rockford, III. 61103, USA.

* Práve sme rozoslali ceny našej poslednej riešiteľskej súťaže (409–448).


Vzad <<  >> Vpred