Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 9. 1976)


 

Problém č. 605

Georgij P. Ďačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)


Problém č. 606

Ing. Josef Burda a

Rudolf Solarczyk, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+13=23)Kontrolná notácia: 605: bKd1 Dc1 Vf5 Sb8 Sc4 Jc5 Je1 Pf2 (8), čKd4 Vc8 Vd8 Sa1 Sg8 Ja6 Pb5 f4 g4 (9) – dvojťažka, 606: bKc8 Db6 Va5 Vf1 Je8 Jf2 Sf5 Pd5 g2 g4 (10), čKe5 De1 Vg1 Vg5 Sa2 Sb8 Jc1 Je2 Pc3 d2 e4 f7 g3 (13) – dvojťažka.

Vo výbornom č. 605 k objaveniu témy Ruchlis v troch variantoch je nutné objaviť aj tematický zvodník. V č. 606 od dvojice popredných ostravských problémistov si nezabudnite okrem zdanlivých hier 1...Jd4, Jf4 a riešenia všimnúť aj zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 590 (Karminskij) z 5. 8. 1976. Zvodník 1.Db6? Vc:c6 2.Da4 mat viazne na 1...Vd:c6! Zvodník 1.Dc7? Vd:c6 2.De5 mat viazne na 1...Vc:c6! Zvodník 1.De7? Vc:c6 2.Dg5 mat viazne na 1...Vd:c6! Zvodník 1.Db4? Vd:c6 2.Dd2 mat viazne na 1...Vc:c6! Zvodník 1.Vb6+ Vc:c6 2.Vb5 mat viazne na 1...Vd:c6! Zvodník 1.Vc8+? Vd:c6 2.Vd8 mat viazne na 1...Vc:c6! Zvodník 1.Dh7? Vc:c6 2.Dh5 mat viazne na 1...Vd:c6! Rieši 1.Db1 hr. 2.De4 mat, 1...Vc:c6, Vd:c6, K:c6 2.Df5, De1, Db7 mat. Osemfázová zámena matov s deviatimi rôznymi blokovaniami poľa! Odmenu za správne riešenie dostane Michal Méri z Dunajskej Stredy.

Riešenie problému č. 591 (Sažin) z 12. 8. 1976. Zvodník 1.De6? tempo, 1...c4, e4 2.D:e5, Se5 mat, viazne na 1...Ke4! Rieši 1.Dc6 tempo, 1...c4, e4 2.Sc5, D:c5 mat. Zámena dvoch matov (Z–22–24) spracovaná v miniatúrke. Odmenu za správne riešenie dostane Ján Fábry z Popradu.

Riešenie problému č. 592 (Ulanov) z 12. 8. 1976. Zdanlivé hry 1...Se5, Ve5 2.Jg5, Jfd6 mat. Rieši 1.Je5 hr. 2.Ve2 mat, 1...Se5, Ve5 2.Dg6, Jd6 mat. Štvornásobné blokovanie poľa e5 (Z–22–24) spojené s témou Grimshaw. Chutná práca. Odmenu za správne riešenie dostane Ján Šebian zo Zvolena.


Vzad <<  >> Vpred