Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 9. 1976)


Problém č. 603

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+13=19)

2 riešenia


Problém č. 604

Ivan Jarolín, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+11=23)

A. Diagram B. Ke5–c5Kontrolná notácia: 603: bKb3 Dg3 Sb7 Jb5 Je5 Pe2 (6), čKe4 Dd8 Vd6 Sa5 Sf5 Jc6 Jf6 Pc3 d7 e3 e6 g4 h3 (13) – dvojťažka (2 riešenia), 604: bKa3 Dd1 Vg6 Sb3 Sd8 Jf1 Jg7 Pa4 b2 b5 f3 g3 (12), čKe5 Vh5 Jc8 Jh3 Pa5 b7 d2 d3 d5 f2 h4 (11) – dvojťažka, ako aj po preložení čKe5 na c5.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 585 (Telegin) z 22. 7. 1976. Zdanlivé hry 1...f5, Je7 2.Sd5, Sd7 mat. Po úvodníku 1.Vd7 hr. 2.Jd8 mat sa predúvodníkové maty zamenia opäť s využitím škodlivého motívu blokovania poľa: 1...f5, Je7 2.Jc5, Vd5 mat. Jednoduchá práca. Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Peter Pekarčík zo Spišskej Novej Vsi.

Riešenie problému č. 586 (Vuľfovič) z 22. 7. 1976. Pozícia A: Zdanlivé hry 1...d6, d5 2.Sd4, Dc7 mat. Rieši 1.Se7 tempo, 1...d6, d5 2.S:f6, D:f6 mat. Pozícia B: Zdanlivé hry 1...d6, d5 2.S:f6, D:f6 mat. Rieši 1.Sc5 tempo, 1...d6, d5 2.Sd4, Dc7 mat. Zaujímavé "perpetuum mobile" (V. Kotěšovec, Praha). Odmenu za správne riešenie dostane Rudolf Petr z Banskej Bystrice.

Riešenie problému č. 587 (Šťastný) z 29. 7. 1976. Zdanlivé hry 1...Sg2, Jf4 2.D:d3, Jd2 mat. Rieši 1.Jf6 hr. 2.Vh3 mat, 1...Sg2, Jf4 2.De2, Ve3 mat. Téma Z–22–24, po ktorej by sa mal autor už pokúsiť skladať aspoň trojfázové úlohy. Odmenu za správne riešenie dostane Olaf Reeh z Dánska.

Riešenie problému č. 588 (Kuligin) z 29. 7. 1976. Zdanlivé hry 1...Se6, Jc6 2.Dc5, D:g8 mat. Rieši 1.Da6 hr. 2.Je7 mat, 1...Se6, Jc6 2.Db5, Da2 mat. Vtipná mereditka. Odmenu za správne riešenie dostane Tibor Klimant z Levíc.

Riešenie problému č. 589 (Lebkovič) z 5. 8. 1976. Zdanlivé hry 1...S:d5, Se3, V:e5 2.Sc5, Da1, Dd2 mat. Rieši 1.Se4 hr. 2.Vd5 mat, 1...S:e4, Se3, V:e5, V:e4 2.D:g1, D:b4, V:b4, Dd2 mat – výborné, no žiaľ zjavná podobnosť s č. 546 (Santiago). Odmenu za správne riešenie dostane Václav Kotěšovec z Prahy.


Vzad <<  >> Vpred