Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 7. 1976)


Problém č. 585

R. P. Telegin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)

 


Problém č. 586

I. I. Vuľfovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)

A. Diagram, B. Po úvodníku v A.Kontrolná notácia: 585: bKa6 Vb5 Vc7 Sc6 Jb7 Jh5 Pd4 g6 (8), čKe6 Dh8 Sg5 Sh3 Jg8 Pf3 f6 h6 (8) – dvojťažka, 586: bKe3 Df7 Sc5 Jg7 Pb4 b6 g3 (7), čKe5 Sc8 Pb5 b7 d7 f5 f6 (7) – dvojťažka, ako aj po úvodníku v pozícii diagramu.

V č. 585 si všimnite najprv zdanlivé hry 1...f5, Ke7. V č. 586 sú to zdanlivé hry 1...d6, d5 v oboch dvojníkoch, z ktorých každý je konštruovaný v pozícii "biely na ťahu".

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každého problému odmeníme šachovou knihou.

Riešenie problému č. 573 (Bobek) z 10. 6. 1976. Zdanlivé hry 1...e4, c4 2.Se5, D:e5 mat. Zvodník 1.Df5? hr. 2.Dd3 mat, 1...e4, c4 2.D:c5, D:e5 mat, viazne na 1...Se4! Rieši 1.Db3 hr. 2.Dd3 mat, 1...e4, c4 2.Dc3, De3 mat, no žiaľ aj vedľajšie riešenie 1.De5+, ktoré V. Kotěšovec z Prahy navrhuje opraviť vynechaním bPa3 a čJd8 a premiestnením čSc6 na a8 a čPb5 na b4, s tým, že 2.Dc3 mat je nahradený 2.Je6 mat. Maximálne bolo možné získať 4 body (mená úspešných riešiteľov z technických príčin uverejníme v nasledujúcej rubrike).

Riešenie problému č. 574 (Zagorujko) z 10. 6. 1976. Zdanlivé hry 1...Jc2, Jc4, d4, Jd2 2.Db5, Dg6, Jc1, Dc3 mat. Zvodník 1.Dc8? tempo, 1...Jc2, Jc4, d4, Jd2 2.Da6, Df5, Jc1, Dc3 mat, viazne na 1...Jb5! Rieši 1.De1 hr. 2.Ve3 mat, 1...Jc2, Jc4, d4, Jd2 2.Df1, D:b1, Jc5, Dc3 mat. Trojfázová zámena matov s ôsmymi rôznymi matmi, v ktorých je využitý škodlivý motív blokovania poľa. Príjemná mereditka. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred