Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 7. 1976)


Problém č. 583

Václav Kotěšovec, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)


Problém č. 584

Vladimir A. Golubenko, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)Kontrolná notácia: 583: bKb6 Dg6 Va3 Vd1 Sa5 Sf1 Jc1 Jf5 Pf3 f7 g3 (11), čKf2 Sg1 Sg2 Jh1 Ph2 h3 (6) – dvojťažka, 584: bKc8 Da8 Vc6 Sb1 Sf4 Jc1 Jc7 Pa3 b3 (9), čKd4 Vb2 Vc2 Je4 Pb5 d2 d6 (7) – dvojťažka.

V č. 583 mladý pražský skladateľ spracoval cyklickú zámenu škodlivých motívov (ŠM–32–32) spojenú so zámenou matov, pričom prvý škodlivý motív je blokovanie poľa (A) a druhý zrušenie krytia (B). V č. 584 okrem riešenia si musíte všimnúť aj zvodník (voľná zámena matov).

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa za každý šachový problém odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 571 (Ursprung) z 3. 6. 1976. Zdanlivé hry 1...S:c4, d:c4 2.d4, Vf5 mat. Zvodník 1.Sf1? hr. 2.d4 mat, 1...e4 2.Vf5 mat, viazne na 1...S:d2 (Sc3)! Rieši 1.c:d5 hr. 2.D:c6 mat, 1...Sd5+, c:d5 2.f3, D:c8 mat. Voľná zámena matov spracovaná v troch fázach, pričom päť matov je s využitím škodlivého motívu blokovania poľa. Škoda, že chýba šiesty mat zo zvodníka. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 572 (Jerochin) z 3. 6. 1976. Zdanlivé hry 1...V:c4, J:c4 2.e4, Jf6 mat. Vo zvodníku 1.Jc2? hr. 2.D(V)d4 mat sa maty zo zdanlivých hier recipročne zamenia opäť s využitím škodlivého motívu blokovania poľa: 1...V:c4, J:c4 2.Jf6, e4 mat, viazne na 1...e5! Rieši 1.J:e6 hr. 2.D(V)d4 mat, 1...V:c4, J:c4 2.Dg5, Jf4 mat. Samozrejme, že nejde 1.Vb4? Vc2!! Vynikajúca úloha (Z–32–24), ktorá je rozhodne najlepšia z doterajších tohoročných dvojťažiek nášho medzinárodného skladateľského turnaja a dá sa čakať, že nebude chýbať ani v zozname vyznamenaných. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred