Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 2. 1976)


Problém č. 545

Dr. Cor Goldschmeding, Holandsko

II. cena

Problem 1955

Mat 2. ťahom (6+7=13)


Problém č. 546

João Baptista Santiago, Brazília

II. cena

Problem 1953

Mat 2. ťahom (7+10=17)Kontrolná notácia: 545: bKb4 De7 Sg6 Jd4 Jd6 Pe5 (6), čKd5 Df2 Sb8 Sc6 Jf3 Pc4 d2 (7) – dvojťažka, 546: bKg2 Dg6 Vc1 Vh4 Sc5 Sf1 Jc6 (7), čKd5 Db7 Va5 Vd1 Sa3 Jb8 Pc7 f2 f5 g7 (10) – dvojťažka.

Riešenie ďalších dvoch súťažných problémov našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE (viď. Šachové okienko z 5. 2. a 12. 2. 1976) zašlite ako obvykle na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Do súťaže je ešte stále možné sa zapojiť!


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali problémy č. 495 až 528. Maximálne bolo možné získať 108 bodov, z toho za nekorektnosti iba 5 (3 za vedľajšie riešenie v č. 527 a po 1 bode za neriešiteľnosť v č. 520 a duál v č. 523). Poradie riešiteľov je nasledovné: I. cena 107 bodov: Marek Kolčák, Dolný Kubín (Album FIDE 1914–44/II), II. cena 105 bodov: Miroslav Poliak, Galanta (Album FIDE 1914–44/I), III. cena 104 bodov: Stanislav Vranka, Timoradza (Album FIDE 1914–44/I), IV. cena 102 bodov: Bohumil Moravčík, Zvolen (Album 1962–64), V. cena 101 bodov: Olaf Reeh, Kodaň, Dánsko (Galérie československých problemistů), VI. cena 100 bodov: Emil Bazela, Bratislava (Compozitia sahista in Romania), VII.–X. cena ex aequo 99 bodov: Ing. Alfréd Baroška, Kalná nad Hronom, Ján Jurčo, Važec, Tibor Klimant, Levice a Ladislav Salai jr., Martin.

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 30 bodov, vyhrávajú hodnotnú šachovú literatúru: Jozef Fabiny (Bindt), Alena Forrová (Nové Zámky), Jozef Kandera (Topoľčany), Jozef Krošlák (Púchov), Michal Méri (Dunajská Streda), Peter Mojžiš (Banská Bystrica), Rudolf Petr (Banská Bystrica), Štefan Nagy (Radvaň), Karol Wagner (Ráca) a Jozef Žatko (Chynorany).

Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našej terajšej dlhodobej riešiteľskej súťaži.

* V nasledujúcej rubrike uverejníme poradie ďalších riešiteľov.

* V prípade, že niektorí riešitelia už vyhranú šachovú knihu vlastnia, radi im na požiadanie sprostredkujeme rovnocennú náhradu.


Vzad <<  >> Vpred