Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 1. 1976)


Problém č. 539

Ján Jurčo, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 540

Jan Hartong, Holandsko

III. cena, Probleemblad 1951

Mat 2. ťahom (5+5=10)Kontrolná notácia: 539: bKe8 Dg8 Va8 Sc8 Sf8 Je3 Pb3 b6 f7 h2 h6 (11), čKc6 Sa5 Pb4 b5 c7 e6 h3 h7 (8) – dvojťažka, 540: bKd3 Dc6 Vg7 Sc1 Jf7 (5), čKf5 Sh4 Sh7 Pc2 e7 (5) – dvojťažka.

Č. 539 je dôkazom toho, že náš VIII. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek sa začína úspešne rozbiehať. Jej autorovi sa v tejto úlohe podarilo spracovať trojfázovú zámenu dvoch matov vo forme dvoch zvodníkov a riešenia s tematickými obranami 1...S:b6, c:b6 v každej fáze. V reprodukcii č. 540 od jedného z najznámejších súčasných problémistov svetového formátu si nezabudnite zase všimnúť zdanlivé hry po 1...e5, e6, Sf6.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 526 (Matrionin) z 11. 12. 1975. 1. riešenie: 1.Kf2 Kg4 2.Vh6 Kf4 3.Vh4 mat. 2. riešenie: 1.Sh4 K:h4 2.Vd5 Kh3 3.Vh5 mat. 3. riešenie: 1.Sa5 Kg5 2.Sd2+ Kh5(h4) 3.Vh6 mat (duál po 1...Kh4 2.Sd2 Kh3(h5) 3.Vh6 mat aj 2.Vd5 Kh3 3.Vh5 mat a 2.Vh6+ Kg5 3.Sd2 mat nepokladáme za závažný, a preto ho ani nebodujeme, hoci na kráse úlohe nepridá). Maximálne bolo možné získať 9 bodov.

Riešenie problému č. 527 (Lyris) z 19. 12. 1975. Zdanlivá hra 1...b:a6 2.S:a6 Ke6 3.Sc8 mat. Autorova intencia 1.Vh8 b:a6 2.Sg8! Kd8 (c8) 3.Se6 mat, no aj vedľajšie riešenie 1.Vf7+ a 2.a:b7 (a7), atď., ktoré úlohu úplne znehodnocuje. Maximálne, bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo iba nasledujúcim štyrom riešiteľom: Fabiny, Kolčák, Moravčík a Poliak.

* Novú dlhoročnú riešiteľskú súťaž dotovanú Albumami FIDE a inou hodnotnou zahraničnou a domácou šachovou literatúrou vypíšeme v nasledujúcom šachovom okienku.


Vzad <<  >> Vpred