Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 1. 1976)


Problém č. 537

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)


Problém č. 538

Visvaldis Veders, ZSSR

2. m. I. preboru Lot. SSR, 1950

Mat 2. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: 537: bKh8 Dh1 Ve3 Ve6 Sg8 Ja5 Ja6 Pc3 d7 f6 (10), čKd5 Vg4 Sa8 Sd4 Jc6 Je4 Pb5 f5 g7 h5 (10) – dvojťažka, 538: bKa7 Da4 Vg2 Sc5 Sh5 Jb3 Jc2 Pb2 (8), čKd3 Vc1 Vd1 Sa6 Ja1 Jb1 Pe5 f5 h2 (9) – dvojťažka.

Č. 537 je prvým originálom nášho nového medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek. V úlohe si všimnite zdanlivé hry 1...Sc5, Se5, Je7, f4, z ktorých z hľadiska témy nášho turnaja (blokovanie poľa), sú tematické iba prvé dve. V č. 538 si zase nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...V:c2, J:c2.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými šachovými knihami.

Riešenie problému č. 524 (Bron) z 4. 12. 1975. Pozícia A: 1.Jf5, 1...Ke6 2.Kf4 Kf6 3.Vd6 mat, 1...Ke4 2.Kf6 Kf4 3.Vd4 mat. Pozícia B: 1.c4 Ke4 2.Kf5 3.Ve7 mat. Pozícia C: 1.Jb3 1...Ke6(e4) 2.Jc5+ Ke5 3.d4 mat. Pozícia D: 1.Jc6+ 1...Ke6 2.d4 f1D 3.d5 mat, 1...Ke4 2.Kg4 f1D 3.Vd4 mat. Výborná práca – kandidát č. 1 na popredné umiestnenie v minuloročnom turnaji Hlasu ľudu. Škoda pozície B, v ktorej úvodník nedáva pole e6, inak mimoriadna úloha (B. Moravčík, Zvolen). Maximálne bolo možné získať 12 bodov.

Riešenie problému č. 525 (Lyris) z 11. 12. 1975. Zdanlivá hra 1...a:b5 2.J7:b5 Ke6 3.Jd4 mat. Zvodník 1.Kb6? a:b5 2.J7:b5 Ke6 3.Jd4 mat, viazne na 1...a5! Rieši 1.Dd1 a:b5 2.J3:b5 Ke4 3.Jd6 mat. Škoda neekonomického bSh3. Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Minulý týždeň sme rozoslali všetkým naším pravidelným skladateľom a riešiteľom našu tradičnú novoročnú štvorstranovú prílohu Šachového okienka. Obsahuje podrobné propozície VIII. medzinárodného skladateľského turnaja – Hlas ľudu 1976, ako aj definitívny výsledok VI. medzinárodného skladateľského turnaja – Hlas ľudu 1974 a podrobnosti o novej dlhodobej riešiteľskej súťaži, dotovanej Albumami FIDE. Súťaž, bude vypísaná v prvej februárovej rubrike (5. 2. 1976). Ak by sme prílohu niekomu zabudli poslať, radi mu ju ešte zadarmo na požiadanie zašleme.


Vzad <<  >> Vpred