Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 2. 10. 1975)


 

Problém č. 505

Paul Benko, USA

I. cena, Magyar Sakkvilág 1974

Mat 2. ťahom (11+10=21)


Problém č. 506

Andrej v. Spóner, ČSSR

Armee–Schachzeitung 1906

Podľa J. A. Pottera

Mat 3. ťahom (3+1=4)Kontrolná notácia: 505: bKf2 Da5 Vd1 Ve1 Sc1 Sf1 Ja6 Jh6 Pb2 c4 d3 (11), čKd4 Vd8 Ve8 Sc8 Sf8 Pa7 b4 e5 f4 f5 (10) – dvojťažka, 506: bKb5 Ve5 Ja4 (3), čKa3 (1) – trojťažka.

Obe dnešné reprodukcie majú pri nedostatku originálnych príspevkov nádych senzačnosti. Autor č. 505 nie je nik iný, ako známy americký veľmajster v praktickom šachu – Paul Benko. Č. 506 od nášho rodáka, žijúceho dlhé roky v Tatranskej Lomnici, kde aj v roku 1917 zomrel, je u nás takmer neznámy a nájdete v nej dva modelové maty.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Predbežný výsledok VI. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek so zámenou obranných motívov

– Hlas ľudu 1974

I. cena č. 418 (Z. Labai, ČSSR, 22. 8. 1974), II.–III. cena ex aequo č. 413 (Z. Labai, ČSSR, 8. 8 1974) a č. 438 (K. Mlynka, ČSSR, 7. 11. 1974) IV. cena č. 391 (Z. Labai, ČSSR, 16. 5. 1974), V. cena č. 429 (Ľ. Lačný, ČSSR, 3. 10. 1974), 1. čestné uznanie č. 433 (K. Mlynka, ČSSR, 17. 10. 1974), 2. čestné uznanie č. 426 (Š. Blunár, ČSSR, 26. 9. 1974), 3. čestné uznanie č. 398 (J. Leun a V. Veders, ZSSR, 13. 6. 1974), 4. čestné uznanie č. 376 (K. Mlynka, ČSSR, 21. 3. 1974), 5. čestné uznanie č. 379 (I. Jarolín, ČSSR, 4. 4. 1974), 1. pochvalná zmienka č. 441 (V. Kotěšovec, ČSSR, 21. 11. 1974) 2.–3. pochvalná zmienka ex aequo č. 359 (K. Mlynka, ČSSR, 10. 1. 1974) a č. 363 (Z. Labai, ČSSR, 31. 1. 1974), 4.–5. pochvalná zmienka ex aequo č. 440 (J. Golha, ČSSR, 21. 11. 1974) a č. 445 (A. Szerencsics, Rakúsko).

Námietky proti tomuto výsledku (rozhodcom bol Ing. J. Brabec) treba zaslať najneskôr do konca októbra 1975 na horeuvedenú adresu redakcie. Po tomto termíne sa stane výsledok definitívnym a koncom roka 1975 vyjde ako osobitná príloha. Obdrží ju zdarma každý náš čitateľ.

* Výsledok riešiteľskej súťaže problémov č. 445–494 uverejníme v nasledujúcom Šachovom okienku.


Vzad <<  >> Vpred