Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 11. 1975)


Problém č. 515

Valentin Lukianov, ZSSR

I. cena

Schach 1973

Mat 2. ťahom (9+6=15)


 

Problém č. 516

Gennadij Koziura, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (5+1=6)Kontrolná notácia: 515: bKa2 Df7 Vc5 Sg5 Jb3 Jf3 Pc2 d4 d5 (9), čKe4 Sa8 Sb8 Jf1 Pg4 g6 (6) – dvojťažka, 516: bKc2 Va1 Ja4 Jc7 Pc4 (5), čKb4 (1) – trojťažka.

V č. 515 si okrem zdanlivých hier a riešenia po 1...S:d5, g:f3, Sa7 treba všimnúť aj zvodník (téma Z–33–36). V č. 516 treba zase pred úvodníkom hľadať najprv modelový mat po 1...Ka5 a zistiť, ako sa zamení v riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 502 (Burda) z 11. 9. 1975. Zdanlivá hra 1...b2 2.Vh8+ Sb8 3.Da3 mat. Zvodník 1.Dc6? hr. 2.Vh8+ Sb8 3.Da4 mat, 1...Sb8 2.Da4+ Sa7 3.Vh8 mat, viazne na 1...b:c6! Zvodník 1.Df6? hr. 2.Vh8+ Sb8 3.Da1 mat, 1...Sb8 2.Da1+ Sa7 3.Vh8 mat, viazne na 1...b2! Zvodník 1.Vh8+? Sb8 2.Df4 b5 hr. 3.D:b8 mat, viazne na 2...Ka7! Rieši 1.Dd5 g2 2.Va6 a 3.Dd8 mat, 1...b2 2.Vh8+ Sb8 3.Da2 mat, 1...Sb6 2.V:b6 a 3.D:b7 mat, 1...f6 2.Vh7 Sb6 3.D:b7 mat, 1...c4 2.Vh8+ Sb8 3.Da5 mat. Zámena jedného modelového matu vzhľadom ku zdanlivej hre a riešeniu a zámena jedného modelového matu vzhľadom ku zvodníkom – škoda, že obrana 1...Sb8 nehrá aj v riešení. Dobrá práca nádejného českého problémistu. Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 503 (Ruchlis) z 25. 9. 1975. Po úvodníku 1.Jc4 hr. 2.Je3 mat, vzniknú dva páry rovnocenných variantov: 1...Kd4, Ke4 2.De5, D:e3 mat (kráľ prerušuje strelca resp. dámu) a 1...Sd4, De4 2.Sc6, Dd6 (tie isté figúry blokujú pole pri svojom kráľovi.) Tento ucelený harmonický celok vtipne doplňuje variant 1...Ve8 2.J:b6 mat. Vtipná práca, ktorá okrem toho, že získala v roku 1957 I. cenu v turnaji mesačníka Šachmaty v SSSR, bola právom zaradená aj do Albumu FIDE 1956–58. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred