Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 10. 1975)


Problém č. 513

Paul Keres, ZSSR

I. cena, Schackvärlden 1935

Mat 2. ťahom (9+11=20)


Problém č. 514

Paul Keres, ZSSR

Esmaspäev 1932

Mat 3. ťahom (4+8=12)Kontrolná notácia: 513: bKa3 Dd8 Vc7 Vh3 Sb1 Sh8 Jc4 Je5 Pf2 (9), čKc3 Vc5 Vg3 Se1 Sf7 Ja4 Jc1 Pa6 b3 e2 f4 (11) – dvojťažka, 514: bKg5 De8 Ve1 Jg4 (4), čKh1 Sg1 Pe3 e5 g2 g3 g6 h2 (8) – trojťažka.

Len málo bolo na svete vynikajúcich šachových veľmajstrov, ktorí sa okrem štúdiovej tvorby zaoberali aj skladaním šachových úloh. Svetlou výnimkou je rozhodne nedávno zosnulý: vynikajúci estónsky veľmajster – Paul Keres (7. 1. 1916 – 5. 6. 1975), korunný princ nejedného majstra sveta v praktickom šachu. Z jeho tvorby (celkove zložil vyše 200 úloh a štúdií) sme pre vás dnes vybrali dve ukážky, ktoré vás iste potešia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 500 (Réti) zo 4. 9. 1975. Po úvodníku 1.De6 hrozia dva maty: 2.Sg7+ Kc5, 3.D:b6 mat a 2.Dc4+ Ke5 3.Df4 mat, 1...b5 2.Sg7+ Kc5 3.D:e7 mat, 1...Sa4 2.Dc4+ Ke5 3.Df4 mat, 1...Kc3 2.Sg7+ Kb4 3.D:b6 mat, 2...Kd2 3.Dh6 mat. Duály po obranách, ktoré nekryjú obe hrozby (napríklad 1...Sg3 (h4) 2.Sg7+ aj 2.Sd2 alebo 1...Sh4 2.Dc4+ aj 2.Sd2) nebodujeme. Štyri modelové maty po výbornom úvodníku, ktorý dáva čiernemu kráľovi voľné pole. Trochu vadí dvojitá hrozba. Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 501 (Niemeijer) z 11. 9. 1975. "Biely na ťahu": 1...d1D, d1J, Kd1 2.Vc3, Ve2, Sb3 mat. Po úvodníku 1.Sa3 tempo, sa prvé dva maty zamenia: 1...d1D, d1J 2.Vc4, Sb1 mat. Zámena dvoch matov, spracovaná v mereditke v pozícii "biely na ťahu". Na rok 1921 výborná úloha, ktorá právom bola zaradená aj do retrospektívneho Albumu FIDE 1914–44/I. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Pozícia problému č. 495 (Courtney) z 21. 8. 1975 je predsa len legálna: čKb6 sa na toto pole mohol dostať z poľa c6, keď predtým obdržal šach od bSb7 ťahom Sc8–b7+. Maximálne bolo možné teda získať iba 2 body a riešiteľom, ktorí pozíciu označili za ilegálnu, musíme podľa propozícií súťaže strhnúť 1 bod.


Vzad <<  >> Vpred