Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 9. 1975)


Problém č. 499

Leonid Makaronec, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (4+5=9)


Problém č. 500

Richard Réti, ČSSR

Neuigkeits–Weltblatt, 14. 2. 1909

Mat 3. ťahom (4+7=11)Kontrolná notácia: 499: bKa8 Vb3 Sh5 Je6 (4), čKh8 Ja3 Pb5 b6 d3 (5) – trojťažka, 500: bKb7 Df5 Sb3 Sh6 (4), čKd4 Se1 Pa3 b6 d3 e2 e7 (7) – trojťažka.

V č. 499 si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj zvodník. Autorom už 500–tej úlohy v Hlase ľudu je pezinský rodák – veľmajster Richard Réti (1889–1929) jeden z najsilnejších praktických hráčov sveta tej doby. Väčšine problémistov je známe, že skladal iba vynikajúce štúdie (asi 100 celkove). No zložil i niekoľko úloh – u nás vôbec neznámych a nereprodukovaných. V dnešnej trojťažke objavíte dokonca štyri modelové maty.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 486 (Labai) z 17. 7. 1975. "Biely na ťahu": 1...Kd3, d3 2.D:e3, J6a4 mat. Po úvodníku 1.Jb2 tempo vyjdú po iných obranách 1...Kd2, e2 rovnaké maty ako v zdanlivých hrách: 2.D:e3, J6a4 mat – t. j. zámena obrán (téma Ruchlis). Naviac 1...d3, c4 2.V:d3, D:d4 mat. Výborná práca, ktorá podľa môjho názoru si v memoriáli Breyera zaslúžila vyššie ocenenie. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 487 (Valuška) z 24. 7. 1975. Pozícia A: 1.Vg2 tempo, 1...K:f5, Kd5, K:f3, Kd3, 2.Dg6 (A), D:e6 (B), Dc6 (C), Jc5 (D) mat. Pozícia B: 1.Ve2 tempo, 1...Kf5, K:d5, K:f3, Kd3 2.D:e6 (B), Dc6 (C), Jc5 (D), Dg6 (A) mat. Optická cyklická zámena štyroch matov (téma Lačný) spracovaná na štyri voľné polia čiernemu kráľovi v oboch pozíciách. Vynikajúci výkon, ktorý bol právom tak vysoko vyznamenaný. Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad <<  >> Vpred