Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 8. 1975)


Problém č. 497

Carl Schlechter, Rakúsko

Allgemeine Sportzeitung 1908

Mat 2. ťahom (4+3=7)


Problém č. 498

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (6+6=12)Kontrolná notácia: 497: bKf1 Dh6 Jd2 Jf2 (4), čKc1 Pc2 c3 (3) – dvojťažka, 498: bKb8 Vd7 Ja6 Jf5 Pc6 c7 (6), čKe8 Vf8 Vh6 Se5 Je6 Jg8 (6) – trojťažka.

Po č. 495 (Courtenay): bKb4 Sb7 Ja6 Pa7 c7 (5), čKb6 (1) – dvojťažka a č. 496 (Kamenskij a Stepanov): bKd8 Dg8 Vb3 Vd5 Sa7 Sb7 Ja6 Pa2 (8), čKc4 Dc3 Vb4 Pf6 h5 (5) – dvojťažka – pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž dotovaná Albumami FIDE, ďalšími dvomi súťažnými úlohami.

Riešenie všetkých štyroch úloh (č. 495–498) môžete ešte stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 483 (Tichij) z 10. 7. 1975. Zvodník 1.Kc3? tempo, 1...a5, Ka5 2.Se2, Kc4 mat viazne na 1...b6! Zvodník 1.Kd4? tempo, 1...b6, Kb6 2.Se2, Kc4 mat viazne na 1...a5! Rieši 1.Se2 tempo, 1...a5, b6 2.Kc3, Kd4 mat. Téma Z–32–44 obohatený tým, že oba zvodníky i úvodník sa vyskytujú aj ako variantové maty. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 484 (Kollárik) z 10. 7. 1975. I. riešenie: 1.Sb7+ Ka7 2.c8J! Kb8 3.a7 mat. II. riešenie: 1.S:d7 Ka7 2.c8V! K:a6 3.Va8 mat. Dva modelové maty s využitím premeny bPc7 na jazdca a vežu. Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 485 (Ančin) z 17. 7. 1975. "Biely na ťahu": 1...J~, Jd3, d:c4, e:f4, e4 2.Dd3, D:d3, D:c4, D:f4, Je6 mat. Po úvodníku 1.Dg2 tempo, sa všetky maty zamenia: 1...J~, Jd3, d:c4, e:f4, e4 2.D:d2, Je6, V:c4, Dg7, Dg7 mat. Vtipné sú aj zvodníky 1.De2? e:f4!, 1.Df2? d:c4! a 1.Df3? V:c2! na ktorých sa "potkli" viacerí výborní riešitelia. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred