Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 7. 1975)


Problém č. 483

Sergej Tichij, ZSSR

2. čestné uznanie

ÚV ČSZTV C 31. 12. 1973

Mat 2. ťahom (8+6=14)

 


 

Problém č. 484

Gorazd Kollárik, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (7+2=9)

2 riešeniaKontrolná notácia: 483: bKd3 Dg1 Sd2 Sf3 Pb2 d5 d6 e4 (8), čKb5 Sa4 Pa6 b3 b7 g2 (6) – dvojťažka, 484: bKh8 Sc8 Jd8 Pa6 c5 c7 d6 (7), čKa8 Pd7 (2) – dvojťažka (2 riešenia).

V č. 483 spracoval známy sovietsky autor trojfázovú zámenu vo dvoch variantoch s využitím štyroch rôznych obrán a matov vo forme dvoch zvodníkov a riešenia. V č. 484 nájdete zase dva modelové maty po tematickej obrane 1...Ka7 v oboch riešeniach (každé riešenie hodnotíme osobitne troma bodmi).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 471 (Dombrovskis) z 29. 5. 1975. V zdanlivých hrách je spracovaná téma Grimshaw na poli d6: 1...Sd6, Vd6 2.Jh6, Je5 mat. Po úvodníku 1.Sd6 hr. 2.Vf4 mat a 2.Sc8 mat (podľa definície Nowotného témy dve nutné hrozby, ktoré sa diferencujú napríklad po obranách 1...Dc4 2.Vf4 mat a 1...D:d2 2.Sc8 mat), 1...S:d6, V:d6 2.Dd7, Dg1 mat (teda v Nowotného téme nemusí po tematických variantoch vyjsť jedna z hrozieb). Vtipné sú aj doplnkové varianty 1...Jb:d6, Je:d6 2.Se2, g8D mat. Výborná úloha. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 472 (Blunár a Moravčík) z 29. 5. 1975. Pozícia A: 1.S:a7 hr. 2.Db6 mat, 1...K:a7 2.D:a5+ Kf8 3.c7 mat, 1...Kb5 2.Db6+ Kc4(a4) 3.Db3 mat. Pozícia B: 1.c:b7 hr. 2.b:c8D+ Kb5 3.Dc5(b7) mat, 1...S:b7 2.Dc4+ Kb6(a5) 3.Sc7 mat. Tri modelové maty, no škoda krátkej hrozby v pozícii A a dvojitej (v treťom ťahu bieleho) v pozícii B. Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

* Po č. 468 sú na čele dvaja riešitelia: okrem Š. Kokodiča aj Vl. Hagara, ktorý získal rovnaký počet bodov 53 z 54 možných. V č. 466 sme duál po 1...Vf3+ 2.e:f3 Kd8 3.De3 mat a 3.Je6 mat nebodovali preto, lebo tento mat nie je modelový a preto variant po 2...Kd8 nepokladáme za tematický.


Vzad <<  >> Vpred