Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 7. 1975)


Problém č. 481

Touw Hian Bwee, Indonézia

II. cena

ÚV ČSZTV, C 31. 12. 1973

Mat 2. ťahom (7+11=18)


 

Problém č. 482

Karl Ursprung, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 481: bKg5 Db4 Vf6 Sa8 Jc7 Jf5 Pc3 (7), čKe5 Vd7 Sc1 Sc4 Jh2 Pb5 b6 d3 f3 f4 f7 (11) – dvojťažka, 482: bKb1 Dg5 Sc5 Pa2 (4), čKc3 Sa1 Pb2 (3) – trojťažka.

Č. 481 je II. cena zo súťaže ČSZTV 1973, o ktorej sme sa už zmienili v minulej rubrike. Popredný indonézsky problémista Touw Hian Bwee v nej spracoval dokonalú syntézu témy pokusov so zámenou hry (zdanlivá hra 1...Se6 2.De4 mat). V č. 482 nájdete tri modelové maty, ak ovšem okrem riešenia objavíte aj zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 470 (Miltner) z 22. 5. 1975. Zvodník 1.Je8? hr. 2.D:c6 Kf5 3.Jg7 mat, 1...Kf5 2.Dc8+ Ke4 3.Jf6 mat, 1...Kd5 2.D:a2 Ke4 3.J:d6 mat, viazne na 1...Vh7! Autorovu intenciu 1.Jb5 hr. 2.D:c6 Kf5 3.Jd4 mat, 1...Kf5 2.Dc8 Ke4 3.J:c3 mat, 1...Kd5 2.D:a2+ Ke4 3.J:d6 mat, znehodnocuje vedľajšie riešenie: 1.D:c6+ Kf5 2.Sf3! hr. 3.Dd7(f6) mat, 1...d5 2.De8+ Kf5 3.De5 mat. Oprava. Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo iba siedmim riešiteľom: Anft, Červenka, A. a Vl. Hagara, Kokodič, Srňanský a Svítek.

* Redakcia lotyšského dvojtýždenníka Sahs vypisuje na rok 1975 medzinárodný skladateľský turnaj v nasledujúcich kategóriách: dvojťažky (rozhodca V. Jerochin, ZSSR), troj a viacťažky (V. Savčenko, ZSSR) a štúdie (V. Bron, ZSSR), úlohy vyhotovené na diagramoch v dvoch exemplároch treba zasielať behom roka 1975 na adresu: 226 098 Riga–centr, ab. jaščik 100 s poznámkou "Godovoj konkurs".


Vzad <<  >> Vpred