Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 6. 1975)


Problém č. 479

Ing. Jozef Taraba, ČSSR

I. cena

ÚV ČSZTV C 31. 12. 1973

Mat 2. ťahom (10+7=17)


Problém č. 480

Alexandr P. Grin, ZSSR

III. cena

ÚV ČSZTV C 31. 12. 1973

Mat 3. ťahom (6+9=15)Kontrolná notácia: 479: bKg2 Da3 Va1 Vg6 Se1 Sh7 Jd1 Jd2 Pd4 g5 (10), čKc2 Sb1 Jc3 Pa2 d5 e2 g3 (7) – dvojťažka, 480: bKg3 Db3 Se5 Sg6 Jd4 Je7 (6), čKh6 Va8 Vc4 Sc1 Se2 Pb5 e3 e6 f3 (9) – trojťažka.

Obe dnešné reprodukcie sme vybrali z úspešných skladieb súťaží ÚV ČSZTV, ktoré Sekcia kompozičného šachu vypísala v roku 1973. V č. 479 dosiahol mladý slovenský problémista vynikajúci úspech, keď spracoval recipročnú zámenu matov so zámenou obrán v troch fázach (okrem zvodníka a riešenia si všimnite aj zdanlivé hry 1...e:d1D, Kd3). V č. 480 sa poprednému moskovskému problémistovi podarilo spracovať ťažkú tému: cyklické striedanie 2. a 3. ťahov bieleho v spojení s modelovými matmi! Riešiteľov ešte upozorňujeme, že výsledok turnaja je iba predbežný a naviac úlohy neprešli "riešiteľským sitom" a môžu sa preto vyskytnúť aj prípadné nekorektnosti.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 6, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 469 (Mansfield) z 22. 5. 1975. Zvodník 1.f4? hr. 2.S:b3 mat a 2.D:e4 mat, 1...V:f4, S:f4 2.S:b3, D:e4 mat, viazne na 1...e3! Zvodník 1.g4?, hr. 2.Dd1 mat a 2.D:e4 mat, 1...S:g4, Vg4 2.D:e4, Dd1 mat, viazne na 1...J:f2! Rieši iba 1.f3 hr. 2.Dd1 mat a 2.De3 mat, 1...V:f3, S:f3 2.Dd1, De3 mat. Elegantné spracovanie témy Nowotny v štyroch fázach. Úloha je len príkladom na tému Nowotny a nie na tému dvojťažiek súťaže socialistických štátov (podobne ako č. 471), kde téma Nowotny musí byť spracovaná na poli, ktoré frontálne susedí s poľom čierneho kráľa. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred