Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 5. 1975)


 

Problém č. 471

Alfreds Dombrovskis, ZSSR

Revista de Sah 1959

Mat 2. ťahom (11+10=21)

 


Problém č. 472

Štefan Blunár a

Bohumil Moravčík, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (4+7=11)

A. Diagram, B. Pa5–a4Kontrolná notácia: 471: bKf8 Da7 Va4 Vf1 Sa6 Sf4 Je7 Jf7 Pd2 g7 h2 (11), čKg4 Dc2 Vb6 Vh4 Sc7 Se4 Jb5 Je8 Ph3 h5 (10) – dvojťažka, 472: bKa2 Dc7 Sb8 Pc6 (4), čKa6 Sc8 Pa3 a5 a7 b7 d7 (7) – trojťažka, ako aj po preložení čPa5 na a4.

Reprodukcia č. 471 od známeho lotyšského problémistu je ďalším príkladom Nowotného témy v dvojťažke (nezabudnite si všimnúť zdanlivé hry 1...Sd6, Vd6 2.Jh6, Je5 mat). V spoločnej práci žiaka – dnes už talentovaného slovenského problémistu Štefana Blunára – a jeho učiteľa prof. Bohumila Moravčíka – obetavého propagátora problémového šachu medzi svojimi študentmi – nájdete v pozícii A dva a v pozícii B jeden modelový mat (každú pozíciu hodnotíme osobitne troma bodmi).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 465 (Svítek) z 24. 4. 1975. Pozícia A: 1.D:f6 hr. 2.Kb3 Kb1 3.Df1 mat a 2.Kc2 Ka2 3.Da6 mat, 1...Ka2 2.Df2+ Ka3 3.Da7 mat, 1...Kb1 2.Db6+ Kc1 3.Dg1 mat, 1...Jc4 2.Kb3+ Kb1 3.Df1 mat, 1...Jd3 2.Kc3+ Ka2 3.Da6 mat. Duály po ostatných ťahoch čierneho jazdca vzhľadom k dvojitej hrozbe nepokladáme za závažné (rovnako aj v pozícii B), hoci trochu rušia vtipný obsah úlohy. Pozícia B: 1.Dg7 hr. 2.Kb3 Kb1 3.Dg1 mat a 2.Kc2 Ka2 3.Da7 mat, 1...Ka2 2.Dg2+ Ka3 3.Da8 mat, 1...Kb1 2.Db7+ Kc1 3.Dh1 mat, 1...Jc4 2.Kb3+ Kb1 3.Dg1 mat, 1...Jd3 2.Kc2+ Ka2 3.Da7 mat. Zámena štyroch modelových matov. Maximálne bolo možné získať 6 bodov.


Vzad <<  >> Vpred