Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 10. 1975)


Problém č. 511

Miroslav Havel, ČSSR

Besedy lidu, 1917

Mat 2. ťahom (5+4=9)


Problém č. 512

Miroslav Havel, ČSSR

Zlatá Praha, 1914

Mat 3. ťahom (6+1=7)Kontrolná notácia: bKh8 De1 Vg3 Vg8 Pg5 (5), čKh5 Jf3 Jg1 Pf5 (4) – dvojťažka, 512: bKd2 Vc8 Ve1 Sd1 Jd7 Jg8 (6), čKd5 (1) – trojťažka.

Oba dnešné problémy najväčšieho predstaviteľa českej školy úlohovej iste potešia hlavne zberateľov úloh s modelovými matmi, i keď trojťažka mnohých riešiteľov trochu potrápi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 497 (Schlechter) z 28. 8. 1975. Po nádhernom úvodníku 1.Da6 tempo, vzniknú tri varianty, z ktorých prvé dva sú modelovými matmi: 1...Kb2, K:d2, c:d2 2.Jd8, Dh6, Da1 mat. Výborná miniatúrka rakúskeho veľmajstra predvojnových rokov (2. 3. 1874 – 27. 12. 1918), ktorý v roku 1910 bojoval s vtedajším majstrom sveta dr. E. Laskerom o titul majstra sveta na 10–partiový match, ktorý skončil nerozhodne 1:1 pri 8 remízach (Lasker vyrovnal až v poslednej partii a ostal tak majstrom sveta). Úloha, ktorá obletela celý svet. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 498 (Labai) z 28. 8. 1975. Zdanlivé hry 1...S:c7+ 2.J:c7+ (A) J:c7 3.Jg7 (B) mat, 1...J:c7 2.Jg7+ (B) S:g7 3.J:c7 (A) mat. Po úvodníku 1.Ka8 hr. 2.c8D+ Jd8 3.D:d8 mat, sa maty recipročne zamenia: 1...S:c7 2.Jg7+ (B) J:g7 3.J:c7 (A) mat, 1...J:c7+ 2.J:c7+ (A) S:c7 3.Jg7 (B) mat. Nejde 1.Kb7? Jc5+! Originálny nápad, ktorý sotva bol spracovaný s modelovými matmi. Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 499 (Makaronec) z 4. 9. 1975. Zvodník 1.Sg6? hr. 2.V:d3 a 3.Vd8 mat, 1...d2 2.Vf3 a 3.Vf8 mat, 1...Jc2 2.Vc3 a 3.Vc8 mat, viazne na 1...Jc4! Po úvodníku 1.Sf7 hr. 2.V:d3 a 3.Vh3 mat, sa zamení modelový mat po 1...Jc2 2.V:b5 a 3.Vh5 mat a vznikne nový po 1...Jc4 2.Vb1 a 3.Vh1 mat. Zaujímavá mereditka, v ktorej trochu vadí symetria v oboch fázach. Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred