Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 10. 1975)


Problém č. 509

Comins Mansfield, Anglicko

I. cena, BCHF, 1973–74

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 510

Valentin Rudenko, ZSSR

III. cena, BCHF 1973–74

Mat 2. ťahom (12+6=18)Kontrolná notácia: 509: bKh5 De8 Ve1 Vh4 Sc5 Se4 Jb7 Jg8 Pe6 (9), čKe5 Db2 Vc6 Vd5 Sa6 Jh8 Pc3 f3 h6 (9) – dvojťažka, 510: bKa5 De2 Vh6 Sc3 Sh1 Jd6 Je4 Pa6 b3 b4 c6 g3 (12), čKd5 De6 Vd4 Jc7 Pc4 d7 (6) – dvojťažka.

Č. 509 a 510 sú reprodukcie vyznamenaných prác zo skladateľského turnaja Britskej šachovej federácie. II. cenu z tohto turnaja sme už reprodukovali (č. 496 z 21. 8. 1975) a preto máte možnosť porovnať s ňou ďalšie víťazné práce.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 495 (Courtenay) z 21. 8. 1975. Riešenie je jednoduché: 1.b8S!! Ka7 2.c8J mat. No dvaja riešitelia – P. Gönczölová a G. Török – si naviac položili otázku, aký bol posledný ťah čierneho. Čierny kráľ sa na b6 samozrejme posledným ťahom nemohol dostať a preto pozícia tejto už vyše 100–ročnej úlohy je ilegálna. Oprava. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo využili iba spomínaní dvaja riešitelia.

Riešenie problému č. 496 (Kamenskij a Stepanov) z 21. 8. 1975. 1.Ke7 hr. 2.Dc8 mat, 1...V:b7+, De3+ 2.Vd7, Ve5 mat, 1...Vb6, Dg3 2.Vd6, Vg5 mat, 1...Vb5, Dd4 2.Vd4, Vc5 mat. Tri harmonické páry variantov: prvá so šachovaním bielemu kráľovi, druhá s odchodom čiernych kameňov po línii a tretia s využitím dvojného šachu – všetko s aktívnou hrou batérie Vd5–Dg8. Výborná úloha. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Poradie ďalších riešiteľov: 132 b: O. Reeh, 130 b: J. Šebian, 128 b: Ing. A. Baroška, 127 b: Ing. R. Šusták, 125 b: Ing. J. Beláň, L. Krump a K. Wagner, 124 b: T. Klimant, 120 b: L. Salai, 104 b: J. Srňanský, 102 b: J. Krošlák, 101 b: J. Kandera, 91 b: M. Méri, 90 b: E. Bazela, 72 b: R. Petr, 60 b: J. Fábry, 51 b: J. Šterbák, 47 b: G. Kollárik, Fr. Lanz, J. Lanz, 43 b: Dr. T. Mészáros, 42 b: Fr. Hoffer a Fr. Lencsés, 40 b: J. Fabiny, 39 b: Z. Kováč a Z. Libiš, 36 b: Dr. P. Sláma, 30 b: J. Sloboda, 29 b: A. Zlatohlavý, 26 b: Š. Nagy, 24 b: P. Lachata, 22 b: D. Sádecký, 21 b: P. Mojžiš, 20 b: O. Klimošek, 16 b: O. Onderčanin, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní.


Vzad <<  >> Vpred