Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 11. 1975)


 

Problém č. 521

Vratislav Miltner, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (5+11=16)


Problém č. 522

Alexandr Grin a

Rafaeľ Kofman, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 521: bKc8 Dh1 Vb4 Jc7 Pb2 (5), čKa5 Vg3 Sf8 Ja1 Pa2 d3 d5 d6 e4 f7 g4 (11) – trojťažka, 522: bKg4 Sc5 Sc8 Jd4 Jd6 Pa4 c3 d5 e2 e6 g5 (11), čKe5 Vc6 Jc4 Pb6 b7 e3 e4 e7 (8) – trojťažka.

Oba dnešné originály majú spoločného menovateľa: zámena modelových matov po zvodníku. V č. 521 je vo všetkých matoch využitý bPb2. Popredným sovietskym problémistom sa v č. 522 toto sprísnené pravidlo českej školy úlohovej pre veľký počet bielych pešiakov nedalo dodržať, no viac ako výborný obsah tento "mininedostatok" iste bohato preváži.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 510 (Rudenko) z 16. 10. 1975. 1.Jc8 hr. 2.Jf6 mat, 1...D:e4, V:e4, Ke5, De5, Kc6 2.Dh5, D:c4, Jed6, Jb6, Je7 mat. Bohatá strategická dvojťažka s troma matmi z batérie, s využitím priväzovania čiernych kameňov a otváraním bielych línii. Výborná práca v súčasnosti snáď najúspešnejšieho sovietskeho problémistu, tvoriaceho prevážne v moderných smeroch kompozičného šachu. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 511 (Havel) z 23. 10. 1975. 1.Vg6 hr. (J:e1) 2.Vh6 mat, 1...K:g6, J:g5, Kh4 2.De8, V3:g5, Vh6 mat. Tri modelové maty s ukážkovým využitím bieleho pešiaka. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 512 (Havel) z 23. 10. 1975. 1.V1e8 tempo, 1...Kd6 2.Sb3! K:d7 3.Ved8 mat, 1...Kd4 2.Jc7 Ke4 3.Vc4 mat. Ťažká, ale pekná česká trojťažka s jedným modelovým a jedným čistým matom (Ján Jurčo, Važec). Ceney–Loydova téma spracovaná v druhom variante bola pre riešiteľov viac ako prekvapujúca. Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Juraj Šťastný odstraňuje duál vo svojej úlohe č. 490 z 31. 7. 1975 pridaním čSh1 a čPg2. Prosíme preskúmať korektnosť opravy.


Vzad <<  >> Vpred