Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 7. 1975)


Problém č. 487

Ján Valuška, ČSSR

I. cena

ÚV ČSTV, C 31. 7. 1965

Mat 2. ťahom (11+2=13)

A. Diagram. B. Pf5–d5


 

Problém č. 488

Nikolaj V. Kuligin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (6+2=8)

A. Diagram. B. Pg3–f5Kontrolná notácia: 487: bKa8 De8 Va3 Vd2 Sa2 Sc1 Jb3 Jf3 Pd4 f5 h3 (11), čKe4 Je6 (2) – dvojťažka, ako aj po preložení bPf5 na d5, 488: bKc1 Dc7 Je8 Pb2 f3 g2 (6), čKd5 Pg3 (2) – trojťažka, ako aj po preložení čPg3 na f5.

Č. 487 získalo v Prebore Slovenska 1964–69 najvyššie bodové ocenenie (9,5 bodu z 10 možných). Sme zvedaví, či sa vám podarí pochopiť jej obsah, ak vám ho nenaznačíme. V č. 488 si nezabudnite všimnúť dva modelové maty v oboch pozíciách.

Riešenie oboch úloh zašlite ako obvykle najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Každú z pozícii č. 487 hodnotíme 2 bodmi a č. 488 3 bodmi, no pozor i na možné nekorektnosti.

Riešenie problému č. 475 (Scheel) z 12. 6. 1975. 1.Sh4 hr. 2.Jf7, atď., 1...Sd4 2.S:h7! Ke5 3.Dg3 mat, 1...Vd4 2.Df1+ Ke5 3.Jf7 mat, 1...Ve4 2.Dg3+ K:f5 3.Dg5 mat, 1...Sf6 2.Sg3+ Kg5 3.Sf7 mat, 1...d6 2.Df1+ Ke5 3.Jc6 mat. Päť modelových matov s blokovaním poľa čiernemu kráľovi v piatich variantoch. Jedna z najlepších novočeských trojťažiek za posledných 20 rokov. Tichá hrozba, vzájomné prerušenie strelca a veže na jednom poli (téma Grimshaw), elegantná konštrukcia – to všetko spolu s hlavnou témou tvorí dokonalý harmonický celok. Treba si len želať, aby v súťaži socialistických štátov konkurovali úlohy aspoň na tejto úrovni. Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Známy sovietsky šachový týždenník "64" vypisuje na rok 1975 medzinárodný skladateľský turnaj v týchto kategóriách: dvojťažky (rozhodca J. Vachlakov), trojťažky (I. Kricheli), mnohoťažky (I. Ľapunov) a štúdie (G. Nadareišvili). Úlohy treba zasielať najneskôr do 1. 10. 1975 na adresu: 101913, GSP, Moskva, K–62, ul. Archipova 8 s poznámkou: "Konkurs sostavlenija". Najlepšie úlohy budú odmenené pamätnými medailami.


Vzad <<  >> Vpred