Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 2. 12. 1976)


Problém č. 623

Alexej F. Mironov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu









Mat 2. ťahom (8+9=17)


Problém č. 624

E. I. Šapovalov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu









Mat 2. ťahom (11+10=21)



Kontrolná notácia: 623: bKb2 Dc1 Va1 Ve6 Sf6 Jg7 Pb3 d6 (8), čKd5 Vb6 Sa7 Pa6 b5 b7 c7 f7 h3 (9) – dvojťažka, 624: bKb8 Df6 Ve1 Sg5 Ja3 Jb7 Pa2 a6 c3 e5 g6 (11), čKd3 Vb1 Vh3 Sb2 Sd1 Jh5 Pc2 d4 d7 h4 (10) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 623 je spracovaná dnes už klasická trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–26 vo forme dvoch zvodníkov a riešenia po tematických obranách 1...Vc6, c5 v každej fáze, to už v komplikovanejšom č. 624 sa autorovi podarilo spracovať tému Z–32–23 vo forme zdanlivé hry 1...S:c3, d:c3 – zvodník – riešenie.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 611 (Aschemann) z 21. 10. 1976. Zdanlivá hra 1...Ve5 2.Vc4 mat. Zvodník 1.Vf5? hr. 2.Jc5 mat, 1...Ve5 2.Vf4 mat, viazne na 1...S:e3! Zvodník 1.Vh5? hr. 2.Jc5 mat, 1...Ve5 2.Vh4 mat, viazne na 1...g5! Rieši 1.Vg5 hr. 2.Jc5 mat, 1...Ve5, S:e3 2.Vg4, f3 mat. Štvorfázová zámena matu s využitím škodlivého motívu blokovania poľa. Chutná maličkosť. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 612 (Grigorievič) z 21. 10. 1976. Pozícia A: Zdanlivé hry 1...c6, c5 2.Dd4, Df3 mat. Rieši 1.Dc2 tempo, 1...c6, c5 2.Df5, De4 mat. Pozícia B: 1.Dc1 tempo, 1...c6, c5 2.Dg5, Dh1 mat. Trojfázová zámena dvoch matov (Z–32–26) spracovaná v mereditke vo forme dvojníka. Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 613 (Žuk) z 28. 10. 1976. Zdanlivé hry 1...d:e4, S:e4, f5 2.Vb5, d4, Sf4 mat. Po úvodníku 1.Jd4 hr. sa predúvodníkové maty zamenia späť s využitím škodlivého motívu blokovania poľa: 1...d:e4, S:e4, f5 2.Vf5, Sf4, Jf3 mat. Dobrá úloha. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred