Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 2. 1977)


Problém č. 646

József Szöghy, Maďarsko

Dunaújvárosi Hirlap 1962

Mat 2. ťahom (11+7=18)

A. Diagram B. Pf7–g5


Problém č. 647

Bohuslav Sivák, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+8=14)

 Kontrolná notácia: 646: bKd1 Dh7 Va4 Vh6 Sa3 Sa8 Ja6 Jd8 Pb3 c2 d4 (11), čKd5 Vb7 Vc6 Se5 Ja7 Pf4 f7 (7) – dvojťažka, ako aj po preložení čPf7 na g5, 647: bKb8 Dd4 Va4 Se6 Jh1 Jh7 (6), čKh4 Sg3 Je4 Pe5 e7 f4 h2 h5 (8) – dvojťažka.

Zakiaľ č. 646 je iba príkladom na tému nášho IX. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek s využitím poloväzby aspoň v dvoch fázach (za správne riešenie každého dvojníka možno získať po dva body do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE, ktorej sa ešte stále môžete zúčastniť), to už č. 647 je tretím originálnym príspevkom toho turnaja. Okrem riešenia treba k pochopeniu obsahu úlohy nájsť aj zvodník a v oboch fázach porovnať maty po tematických obranách 1...f3, J~.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 630 (Mironov) z 23. 12. 1976. Zvodník 1.e4? hr. 2.Dd5 mat, 1...b5, Vc5 2.D:c7, De8 mat, viazne na 1...d:e3 e.p.! Zvodník 1.a:b4? hr. 2.b5 mat, 1...b5, Sd5 2.De6, De8 mat, viazne na 1...Vc5! Rieši 1.a4 hr. 2.Db5 mat, 1...Vc5, Sd5 2.De6, D:c7 mat. Téma Z–32–33 – jedna z výborných prác nášho minuloročného turnaja. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 631 (Gordian) z 30. 12. 1976. Zdanlivé hry 1...Jg:e4, Jf:e4 2.Se3, Se5 mat. Zvodník 1.Je3? hr. 2.Vb4 mat, 1...Jg:e4, Jf:e4 2.Jc2, Jf5 mat, viazne na 1...d2! Preto 1.Je5 hr. 2.Vb4 mat, 1...Jg:e4, Jf:e4 2.J:f3, V:d3 mat. Originálna schéma témy Z–32–26 s využitím blokovania poľa. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ing. Jozef Havran opravuje svoju dvojťažku č. 598 z 2. 9. 1976 preložením bSb6 na a7. Prosíme o preskúmanie korektnosti opravy mimo rámec našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Za objavenie prípadných nekorektností jedného riešiteľa odmeníme.


Vzad <<  >> Vpred