Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 7. 4. 1977)


Problém č. 660

Ivan Tokar, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 661

Ivan Tokar, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)Kontrolná notácia: 660: bKh7 Da5 Vc8 Vf5 Sg7 Ja6 Jf2 (7), čKc4 Vb8 Sc5 Sc6 Jb1 Jb7 Pb3 b5 (8) – dvojťažka, 661: bKg4 Dc3 Sb7 Sg7 Je5 Pc4 d2 (7), čKe4 Da6 Vc6 Vd5 Sa4 Jc2 Jc7 Pg5 (8) – dvojťažka.

Po č. 655 sa dnes už popredný ukrajinský problémista Ivan Tokar predstavuje našim čitateľom ďalšími dvoma originálnymi príspevkami na tému nášho IX. medzinárodného skladateľského turnaja: poloväzba spracovaná aspoň v dvoch fázach. Zakiaľ č. 660 využíva okrem riešenia aj zdanlivé hry 1...S:f2, Sd7, spracoval č. 661 vo forme zvodník–riešenie s tematickými obranami 1...Ve5, Vf6 v oboch fázach.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 645 (Brabec) z 10. 2. 1977. Zdanlivé hry 1...Ve3, S:e4, b:c4 2.Dg7, J:b5, Sc5 mat. Zvodník 1.Jg5? hr. 2.Jf5 mat, 1...Ve3, Ke3 2.J:b5, Je6 mat, viazne na 1...f1D! Po úvodníku 1.Jc5 hr. 2.J:b5 mat, vyjdú po nových obranách 1...D:c4, Kc4 maty zo zvodníka 2.J:b5, Je6 mat. Originálne spracovanie zámeny dvoch obrán spojením so zámenou matov. Dobrý úvodník vo zvodníku i v riešení, úspornosť a presnosť tak zložitého námetu zaistili tejto úlohe právom tak vysoké vyznamenanie. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 646 (Szöghy) z 17. 2. 1977. Pozícia A: Zvodník 1.Df5? hr. 2.D:e5 mat, viazne na 1...f6! Rieši 1.Dd3 hr. 2.Df3 mat, 1...V:b3, Vc3 2.c4, Jb4 mat. Pozícia B: Zvodník 1.Dd3? hr. 2.Df3 mat, viazne na 1...g4! Rieši 1.Df5 hr. 2.D:e5 mat, 1...Ve6, Ve7 2.Jc7, Vd6 mat. Voľná zámena dvoch matov spracovaná vo forme dvojníka s využitím poloväzby. Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 647 (Sivák) z 17. 2. 1977. Zvodník 1.De3? tempo, 1...f3, J~, S~ 2.Dg5, D:g3, Dh3 mat, viazne na 1...f:e3! Rieši 1.D:e5 tempo, 1...f3, J~, S~ 2.D:g3, Dg5, Df4 mat. Recipročná zámena dvoch matov, len škoda, že poloväzba v riešení nie je využitá vo variante 1...J~. Vadí aj hrubé vyvrátenie zvodníka. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred