Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 4. 1977)


Problém č. 662

Ján Valuška, ČSSR

I. cena L'Italia Scacchistica 1969

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 663

Andrej Ančin, ČSSR †

British Chess Magazin 1970

Mat 3. ťahom (8+10=18)Kontrolná notácia: 662: bKg8 Df5 Vb4 Sc3 Sh1 Jd2 Jd8 Pb5 e3 (9), čKc5 Sa5 Sc8 Pb6 b7 c4 c6 d5 d6 e5 (10) – dvojťažka, 663: bKb2 De8 Vd5 Se3 Sf1 Jc7 Pc5 d2 (8), čKe4 Sb1 Sg7 Jb8 Je7 Pb7 e5 f3 f6 g4 (10) – trojťažka.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Album FIDE 1968–70

Deviaty zväzok Albumu FIDE práve vyšiel v juhoslovanskom Zagrebe pod redakciou Ing. N. Petrovića. Obsahuje výber 805 problémov, z toho 220 dvojťažiek, 129 trojťažiek (z toho 35 "českých"), 94 mnohoťažiek (5 českých), 51 samomatov, 104 pomocných matov, 83 rôznych exoproblémov a 124 štúdií. Vzhľadom na bonifikáciu štúdii (5/3 boda = 1 štúdia) predstavuje tento zväzok 887,66 boda. ČSSR má uverejnených 48 problémov (5,71 %), resp. dosiahli sme 47,33 bodu (5,33 %). Z toho je 24 dvojťažiek (2,70 %), 15 trojťažiek (1,69 %), 2 mnohoťažky (0,23 %), 1 samomat (0,11 %), 1 pomocný mat (0,11 %), 1 iný exoproblém (0,11 %) a 2 štúdie (0,38 %).

Z jednotlivcov je na prvom mieste J. Valuška (11 skladieb – 11 bodov), ďalej v bodovom hodnotení nasledujú: K. Mlynka 7; M. Šindelář 6,66; J. Šutara 4; V. Kos 3; A. Ančin, J. Brabec, J. Burda, B. Idunk a Z. Mašek 2; M. Soukup 1,66; B. Formánek, Z. Labai, I. Mikan a O. Ralík 1.

Poradie najúspešnejších jednotlivcov tohto zväzku je nasledujúce: V. Bron (ZSSR) 20,5; G. Kasparian (ZSSR) 17,3; E. Pogosianc (ZSSR) 15,8; Touw H. B. (Indonézia) 14; L. Lošinskij (ZSSR) 13,6; G. Nadareišvili (ZSSR) 13,3; V. Schneider (Maďarsko) 13; J. Vladimirov (ZSSR) 12,3; C. Goumondy (Francúzsko) 11,5 a na 12. mieste je náš Ján Valuška zo Zvolena s 11 bodmi. Tento výsledok je o to hodnotnejší, že bol dosiahnutý len v kategórii dvojťažiek, v ktorej sa spolu s Touw H. B. umiestnil na 1.–2. mieste.

Dnes reprodukujeme dve úlohy slovenských problémistov, ktorí sa na Albume FIDE 1968–70 podieľajú 27 bodmi (3,04 %). V č. 662 si nezabudnite všimnúť okrem riešenia a zvodníka aj zdanlivé hry 1...c:b5, d4, e4. Autor č. 663 sa žiaľ tohto úspechu už nedožil. Úloha, ktorá sa na turnaji známeho britského šachového časopisu vôbec neumiestnila, dostala sa do Albumu FIDE! Koľko modelových matov v nej nájdete?


Vzad <<  >> Vpred