Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 12. 1976)


Problém č. 627

Viktor V. Zagorujko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 628

Georgij P. Ďačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)Kontrolná notácia: 627: bKh4 Dg1 Sc6 Sh8 Jb5 Jd3 Pc2 c5 d6 (9), čKc4 Sa3 Jd1 Pd5 e5 h5 (6) – dvojťažka, 628: bKd8 Dd2 Ve8 Vh3 Se7 Sf5 Pb3 d5 e4 (9), čKe5 Va5 Je2 Pa6 b4 d7 g7 (7) – dvojťažka.

V č. 627 si treba všimnúť hlavne zdanlivé hry 1...Sb4, Jc3, S:c5, d4, e4. V č. 628 zase okrem riešenia aj dva zvodníky s tematickými obranami 1...Jd4, Jf4 v každej fáze (téma Z–32–26).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 617 (Notaro) z 11. 11. 1976. Zdanlivé hry 1...h6, h5 2.Df5, J:f3 mat. Rieši 1.K:f3 tempo, 1...h6, h5 2.Dg4, Je4 mat. Jednoduchá, ale zato úsporná mereditka mladého talianskeho problémistu. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 618 (Lukianov) z 11. 11. 1976. Zvodník 1.Vf7? hr. 2.Sf5 mat, 1...Jd6, Jf6 2.Sd5, Ve7 mat, viazne na 1...Jg7! Zvodník 1.Vf5? tempo, 1...Jd6, Jf6 2.Jd4, Ve5 mat, viazne na 1...Sb7! a 1...Jg7! Rieši 1.Vd7 hr. 2.Sd5 mat, 1...Jd6, Jf6 2.Ve7, Sf5 mat. Nejde 1.Sc2? Jd6!, 1.Sg2? Jf6!, 1.Jd5? Sa7! Přes svou jednoduchost velice příjemná úloha (Luděk Sedlák, Praha). Škoda dvojnásobného vyvrátenia druhého zvodníka. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Jaroslav Anft, Most. Za č. 609 ste získali 2 body a za č. 610 3 body. Vaše oba originály (štúdia a 9X) uverejniť v Hlase ľudu nemôžeme pre prijatú zásadu o uverejňovaní originálov ročného tematického turnaja.

* V najbližších dňoch rozošleme všetkým našim pravidelným čitateľom našu už tradičnú prílohu Šachového okienka, ktorá bude obsahovať presné propozície nášho IX. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1977 (dvojťažky v dvoch alebo viacerých fázach s využitím poloväzby – prosíme hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhlali) a definitívny výsledok VII. medzinárodného skladateľského turnaja – Hlas ľudu 1975.

* Zbývajúce dve tohoročné Šachové okienka vyjdú pravidelne: 23. 12. a 30. 12. 1976 – v tejto rubrike bude končiť aj naša dlhodobá riešiteľská súťaž (posledný súťažný problém bude mať číslo 632 a naviac bude obsahovať aj prílohu so "silvestrovským" obsahom).


Vzad <<  >> Vpred