Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 7. 1977)


 

Problém č. 692

A. M. Lebkovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+11=18)


Problém č. 693

Emilian Dobrescu, Rumunsko

4. téma, 1. miesto

C. 20. 11. 1976

Biely remizuje (6+5=11)Kontrolná notácia: 692: bKh8 Dh1 Sa1 Sa8 Jb5 Vd6 Vf8 (7), čKe5 Vd4 Sf1 Ja2 Jc3 Pc4 d3 d7 g4 g6 g7 (11) – dvojťažka, 693: bKh1 Sg8 Je6 Jg1 Pa3 g2 (6), čKe3 Vb3 Sd2 Sf5 Je1 (5) – biely ťahá a vynúti si remízu.

Vo výbornom č. 692 okrem zdanlivých hier 1...V:d6, J:b5 a riešenia možno objaviť aj tematický zvodník (téma Z–32–26 s využitím poloväzby). Č. 693 je víťazná štúdia 4. témy I. turnaja socialistických štátov (pozičná remíza založená na mechanizme večného pohybu čiernej veže – či už prenasledovanej alebo prenasledujúcej). Jej riešenie je však ťažké – preto Vám ho ponúkame už teraz: 1.Jd4! Vb8! 2.J:f5 Kf4! 3.Je7! (nejde 3.Jh6? Kg5 4.Jf7 Kf6 5.Jd6 Sf4 6.Je4+ Ke5 7.Sh7 Vh8! a ani 3.Sh7? Vh8 4.Jh3+ Ke5 5.Sg6 Kf6) 3...Ve8! 4.Jh3+! (nejde 4.g3+? K:g3 5.Jf5+ Kf4 6.Jh6 Kg5 7.Jf7+ Kg6) 4...Ke5! 5.Jc6+ Kd6 6.Sb3 Ve3! 7.Jd4! (7.Sa4? V:a3 8.Sb5 Kc5) 7...Vd3 8.Jf5+ Ke5 9.Sg8! Vcd8 10.Je7 Ve8 11.Jc6+ s večným pohybom bieleho strelca a jazdca a čierneho kráľa a veže. Silný mechanizmus, ktorý si zaslúži podrobné preštudovanie!

Riešenie č. 692 zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 680 (Rudenko) z 16. 6. 1977. Zvodník 1.Sd2? tempo, 1...Ka5, Jb2, Jb4~ 2.V:a6 (A), D:c5 (B), Vb7 (C) mat, viazne na 1...Jc3! Rieši 1.Va1 tempo, 1...Ka5, Jb2, Jb4~ 2.D:c5 (B), Vb7 (C), V:a6 (A) mat. Téma Lačný – cyklická zámena troch matov spracovaná v mereditke. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 681 (Rudenko) z 16. 6. 1977. Zdanlivé hry 1...S:e5 2.f:g3+ (A) Jf2 3.S:f2 mat, 1...S:e4 2.f3+ (B) Jf2 3.D:e4 mat, 1...Sa4 2.f4+ (C) Jf2 3.Vd3 mat. Po úvodníku 1.De6 hr. 2.J:c6+ V:c6 3.Dd5 mat, sa druhé ťahy bieleho po obranách zo zdanlivých hier cyklicky zamenia: 1...S:e5 2.f4+ (C) Jf2 3.D:e5 mat, 1...S:e4 2.f:g3+ (A) Jf2 3.S:f2 mat, 1...Sa4 2.f3+ (B) Jf2 3.Vd3 mat. Téma Lačný spracovaná v trojťažke. Opäť ťažká téma, ktorej možnosti spracovania v trojťažke nie sú ešte stále vyčerpané. Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred