Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 12. 1983)


Problém č. 1354

Venelin Alaikov, Bulharsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)


Problém č. 1355

Milan Bednár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+14=25)Kontrolná notácia: 1354: bKd1 Dh4 Vc2 Vf4 Sf1 Sg5 Jg4 Pa3 b2 e3 (10), čKd3 Vf8 Sh8 Je2 Jg1 Pb5 c3 c5 d5 e6 (10) – dvojťažka, 1355: bKd1 Dh1 Vd7 Vf1 Sb1 Sc3 Jc4 Je2 Pb3 c6 g7 (11), čKd3 Dd8 Vb5 Vg5 Sc1 Jc2 Je1 Pb4 c7 d2 d5 e7 f5 g4 (14) – dvojťažka.

V skladbe č. 1354 známeho bulharského šachového skladateľa žijúceho v Sofii nájdete vo forme zvodníka a riešenia spracovanú zámenu dvoch obrán spojenú s témou Novotny (s tematickou dvojitou hrozbou v oboch fázach). Č. 1355 obsahuje tri tematické zvodníky s veľmi obtiažnym námetom na skladanie: tému cyklickej zámeny funkcií polí s vyvráteniami, keď na prvé pole biely vstupuje, na druhom hrozí a na treťom poli čierny vyvracia zvodník. Škoda len, že riešenie už len málo súvisí s tematickým obsahom tejto zaujímavej skladby.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1336 (Willmott) z 29. 9. 1983. 1.Sf3 tempo, 1...Je~, Jd4!, S~, S:f3!, Jg~, J:f3! 2.Df4, Jc4, De4, Jf1, V:e2, Jg4 mat. Klasická ilustrácia troch predĺžených obrán v núdzovke (L. Salai, Martin). Predĺžená obrana troch čiernych kameňov s jednotnou motiváciou blokovania poľa. Škoda bJa5 (P. Gvozdják, Bratislava). Jednoduchá tempovka na oddych (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1337 (Willmott) z 29. 9. 1983. 1.Jd1 hr. 2.Je3 mat, 1...Vf5, Ve5, Vd5, V:c5, Jd5, Sd4 2.d3, Jb2, Da4, D:c5, Da6, Ja5 mat. K prerušovaniu čiernych strelcov sa vhodne pridávajú dve rôzne blokovania poľa d5 (P. Gvozdják, Bratislava). Cvičná ukážka nenáročnej dvojťahovej skladby (L. Salai, Martin). Chutná klasika so zaujímavými škodlivými motívmi (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred