Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 11. 1983)


Problém č. 1352

Bosko Milošeski a

Zlatko Mihajlovski, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+9=14)


 

Problém č. 1353

Frank Richter, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 1352: bKc7 Vc6 Vh8 Sd5 Sf8 (5), čKa8 Dh1 Ve4 Vg2 Pa7 b7 c5 d7 f4 (9) – dvojťažka, 1353: bKa7 Dd2 Va5 Vg7 Sb4 Sd1 Jd4 Jd7 Pd3 g2 h4 (11), čKf4 Vh6 Se3 Sh7 Ja6 Jh2 Pf5 f7 g3 (9) – dvojťažka.

V č. 1352 je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov vo forme dvoch zvodníkov a riešenia. Č. 1353 obsahuje okrem riešenia zase tri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1333 (Salai sr.) z 15. 9. 1983. Zdanlivá hra 1...b7~ 2.V3~ mat (ale nie 2.Vf5(f1) mat. 1. riešenie: 1.Jc4 hr. 2.J4b6 mat, 1...b7~ 2.Vf2 mat. 2. riešenie: 1.Da6 hr. 2.Jb6 mat, 1...b7~ 2.Vf1 mat. 3. riešenie: 1.Sb8 hr. 2.Jb6 mat, 1...b7~ 2.Vh3 mat. 4. riešenie: 1.Va5 hr. 2.Jb6 mat, 1...b7~ 2.Vf5 mat. Originálna myšlienka, škoda len, že v druhom riešení je obranou aj 1...b:a6 (P. Gvozdják, Bratislava). Paradoxná hra bVf3: vylučovanie duálov v prvých ťahoch bieleho s rovnakou hrozbou. Maximálne bolo možné získať 8 bodov.

Riešenie problému č. 1334 (Kisis) z 22. 9. 1983. Zdanlivé hry 1...Ve4, Je4 2.Jf5, Sd4 mat. Rieši 1.Jf4 hr. 2.Dd4 mat, 1...Ve4, Je4, K:f4(e4) 2.Dc1, Jd5, Df3 mat. Perfektná skladba (P. Gvozdják, Bratislava). Oslňujúci úvodník vedie k zámene dvoch matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1335 (Nemček) z 22. 9. 1983. Zdanlivé hry 1...D:c4, b:c6, b:a4 2.J6:b7, J8:b7, Db7 mat. Zvodník 1.Dc3? hr. 2.J6:b7 mat, 1...Dg7 2.Je4 mat, viazne na 1...Vh7! Zvodník 1.a:b5? hr. 2.J8:b7 mat, 1...Vh7 2.J:e6 mat, viazne na 1...Dg7! Zvodník 1.c:b5? hr. 2.J8:b7 mat, 1...Dg7, Vf7 2.Db4, De5 mat, viazne na 1...b:c6! Zvodník 1.S:b5? hr. 2.J6:b7 mat a 2.J8:b7 mat, 1...Dg7, Vh7 2.Je4, J:e6 mat, viazne na 1...D:c4! Rieši 1.J:b5 hr. 2.Db4 mat, 1...D:c4, K:c4 2.Sd6, Dc3 mat. Po sérii dobre ladených pokusov úvodník dáva voľné pole (L. Salai, Martin). Riešiteľsky ťažké, ale bez estetiky (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred