Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(2. 2. 1984)


Problém č. 1372

Milan Černý, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+5=14)


Problém č. 1373

Alexej Troickij, ZSSR

Novoje vremia, 1897

Biely vyhrá (4+6=10)Kontrolná notácia: 1372: bKb7 De2 Vf1 Vh8 Sb3 Jd1 Pd4 f4 h5 (9), čKf5 Vf8 Sd8 Jg8 Pd7 (5) – dvojťažka, 1373: bKd1 Dh1 Se8 Jg6 (4), čKh3 Vb4 Sh2 Pf5 g3 g4 (6) – biely ťahá a vynúti si výhru.

Autor č. 1372 – Milan Černý z Považskej Bystrice patrí k začínajúcim autorom a z tohto hľadiska treba jeho skladbu aj hodnotiť. Obsahuje zdanlivé hry 1...Kf6, Vf6, Sf6, d6. Štúdiou č. 1373 (autora a prameň uverejníme opäť až pri riešení) končí naša dlhodobá riešiteľská súťaž a novú vypíšeme v nasledujúcej rubrike. Biely síce má materiálnu výhodu, no čierny hrozí 1...Vb1+ a 1...g2 s nasledujúcou premenou na dámu a preto k výhre vedie iba efektná kombinácia. Za jej úplnosť možno získať posledných 6 bodov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1352 (Milošeski a Mihajlovski) z 24. 11. 1983. Zvodník 1.Vh6? hr. 2.S:b7 mat, 1...Vb2, Vb4 2.Se7, Sg7 mat, viazne na 1...Db1! Zvodník 1.Vg6? hr. 2.S:b7 mat, 1...Vb4, Db1 2.Sh6, Se7 mat, viazne na 1...Vb2! Rieši 1.Ve6 hr. 2.S:b7 mat, 1...Db1, Vb2, Vb4, a5 2.Sg7, Sh6, Ve8, Va6 mat. Cyklická zámena hier a matov z batérie s tematickými vyvráteniami (M. Bednár, Kurima). Schéma podobných zámen je veľmi známa, tu však lahodí maximálna ekonómia (P. Gvozdják, Bratislava). Už dosť obohraté (B. Moravčík, Banská Bystrica). Úsporné spracovanie trojfázovej zámeny na známej báze striedavého prerušovania troch čiernych diaľkových kameňov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1353 (Richter) z 24. 11. 1983. Zvodník 1.Vc5? hr. 2.Se2 mat, 1...Vg6 2.V:f5 mat, viazne na 1...Sg6! Zvodník 1.Sc5? hr. 2.Se2 mat, 1...Sg6 2.Sd6 mat, viazne na 1...Vg6! Zvodník 1.Jb6? hr. 2.Se2 mat, 1...Vg6, Sg6 2.V:f5, Sd6 mat, viazne na 1...Sc5! Rieši 1.Vg6 hr. 2.V:f5 mat a 2.Sd6 mat, 1...V:g6, S:g6, Jc5, S:d2 2.V:f5, Sd6, Je2, S:d2 mat. Dva pokusy na c5 sú vyvrátené analogicky na g6 a po obrane na c5 vyjde práve hrozbový mat. Pôsobivý mechanizmus (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred