Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 1. 1984)


Problém č. 1370

Valerij Šaňšin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)


Problém č. 1371

G. Pokornyj, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)Kontrolná notácia: 1370: bKb6 Da8 Vd6 Sg6 Jc5 Pc4 h5 (7), čKe5 Sg5 Jf2 Pb3 b7 d7 e6 e7 f3 f4 (10) – dvojťažka, 1371: bKb5 De1 Vh4 Vh5 Sa3 Jb6 Jf2 Pa4 c4 (9), čKe3 Vf6 Sa1 Se2 Jb2 Pa5 d4 e6 f3 f5 f7 g6 (12) – dvojťažka.

V č. 1370 je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–26 vo forme zdanlivých hier 1...K:d6, Kf6, zvodníka a riešenia. V č. 1371 nájdete zase spracovanú cyklickú zámenu troch obranných motívov netradične vo forme dvoch zvodníkov, pričom, žiaľ, v riešení sa už nič nedeje. V nasledujúcej šachovej rubrike končí aj naša dlhodobá riešiteľská súťaž a novú vypíšeme 9. februára 1984.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1350 (Aliovsadzade a Vahidov) z 17. 11. 1983. Zdanlivá hra 1...f3 2.Dg5 mat. Zvodník 1.Db1 (c2)? hr. 2.De4 mat (A), viazne na 1...h1D! (a). Zvodník 1.Dc8? hr. 2.De6 mat (B), viazne na 1...f3! (b). Rieši 1.Dc4 hr. 2.De4 mat, 2.De6 mat a 2.Db5 mat, 1...h1D (a), f3 (b) 2.De6 (B), De4 (A), Dd5 mat. Lahodná a úsporná konštrukcia Hanneliusovej a Fleckovej témy (L. Salai, Martin). Toto spracovanie Fleckovej a Hanneliusovej témy sa v poslednom čase dostáva do módy, lebo vytvára ďalšie obohatenie hrozbových tém (M. Bednár, Kurima). Fleckova téma ujde, ale Hanneliusova je len formálna (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1351 (Burda) z 17. 11. 1983. Zdanlivé hry 1...Ve5, Vc6 2.Vd4, Dd1 mat. Pokusy 1.Dc7?, J:b5?, V:b5+?, Dc2? viaznu postupne na 1...Vd6!, S:b5!, S:b5! b:c2! Rieši 1.Jc4 tempo, 1...Ve5, Vc6, Ve4, Ke4 2.J:b6, J:e3, J:b6, J:e3 mat. Zámena dvoch matov s výborným úvodníkom a niekoľkými pokusmi (M. Bednár, Kurima). Núdzovka so symetrickou hrou, v ktorej dominuje úvodník (L. Salai, Martin). Úvodník je skutočne nečakaný. Nedal by sa urobiť tak, aby uvoľňoval aj polia c5 a d4? (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred