Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 11. 1983)


Problém č. 1350

Rauf Aliovsadzade a

Medžun Vahidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+5=9)


 

Problém č. 1351

Ing. Josef Burda, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: 1350: bKf7 Dc1 Jb5 Jf6 (4), čKe5 Pb6 b7 f4 h2 (5) – dvojťažka, 1351: bKa7 Dc1 Vb4 Sb2 Ja3 Jb7 Pe2 f5 g2 (9), čKd5 Ve6 Sa4 Pb3 b5 b6 e3 e7 (8) – dvojťažka.

V zaujímavom č. 1350 od dvojice známych šachových skladateľov žijúcich v Baku je vo forme dvoch tematických zvodníkov a riešenia spracovaná syntéza Hanneliusovej a Fleckovej témy. V č. 1351 si zase nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...Ve5, Vc6 a niekoľko tematických zvodníkov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcia Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1332 (Salai sr.) z 15. 9. 1983. Pozícia A: Zvodníky 1.d7?, e7?, f7? viaznu postupne na 1...Vd5!, Ve5!, Vf5! Rieši 1.c7 hr. 2.c8D mat, 1...Vc5 2.J:b6 mat. Pozícia B: Zvodníky 1.c7?, e7?, f7? viaznu postupne na 1...Vc4!, Ve4!, Vf4! Rieši 1.d7 hr. 2.d8D mat, 1...Vd4 2.J:b6 mat. Pozícia C: Zvodníky 1.c7?, d7?, f7? viaznu postupne na 1...Vc3!, Vd3!, Vf3! Rieši 1.e7 hr. 2.e8D mat, 1...Ve3 2.J:b6 mat. Pozícia D: Zvodníky 1.c7?, d7?, e7? viaznu postupne na 1...Vc2!, Vd2!, Ve2! Rieši 1.f7 hr. 2.f8D mat, 1...Vf2 2.J:b6 mat. Pekná schéma – ale iba schéma (P. Gvozdják, Bratislava). Jednoduchý mechanizmus privedie prebohatú hru (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 8 bodov.

* Autor skladby č. 1332 (Salai) za spolupráce prof. Karola Mlynku zo Zlatých Moraviec upravili skladbu nasledovne: bKb6 Jb4 Pb7 d6 e6 f6 g6 h6 (8), čKb8 Va2 Vc1 Sh1 Pb5 c6 (6) – mat 2. ťahom (pozícia A): Zvodníky 1.d7?, e7?, f7?, g7? viaznu na 1...Vd1!, Ve1!, Vf1!, Vg1! Rieši 1.h7 Pozícia B: čVc1 na c2: Zvodníky 1.h7?, d7?, e7?, f7? viaznu na 1...Vh2!, Vd2!, Ve2!, Vf2! Rieši 1.g7 Pozícia C: čVc2 na c3: Zvodníky 1.g7?, h7?, d7?, e7? viaznu na 1...Vg3!, Vh3!, Vd3!, Ve3! Rieši 1.f7 Pozícia D: čVc3 na c4: Zvodníky 1.f7?, g7?, h7?, d7? viaznu na 1...Vf4!, Vg4!, Vh4!, Vd4! Rieši 1.e7 Pozícia E: čVc4 na c5: Zvodníky 1.e7?, f7?, g7?, h7? viaznu na 1...Ve5!, Vf5!, Vg5!, Vh5! Rieši 1.d7 Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti skladby mimo rámec našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Jedného správneho objaviteľa prípadných nekorektností odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


Vzad << >> Vpred